SSO KPM Login : Sistem Pengurusan Sekolah 2024

Posted on

sso kpm

Pendidikan

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan sebuah mekanisma, dikenali sebagai Single Sign On atau SSO https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php , sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pengurusan Sekolah. Melalui mekanisma ini, guru-guru serta pentadbir sekolah mempunyai keupayaan untuk mengakses beraneka aplikasi dan servis yang disediakan oleh KPM hanya dengan menggunakan satu set kredensial.

Pautan SSO KPM

Layari: https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php

SSO KPM Login : Sistem Pengurusan Sekolah 2024 1
SSO KPM Login : Sistem Pengurusan Sekolah 2024 3

Tujuan SSO

Salah satu matlamat utama yang ingin dicapai oleh KPM melalui implementasi sistem ini adalah untuk mempermudahkan akses ke semua aplikasi dan servis yang telah disahkan. Ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, Modul Pengurusan Guru (e-Operasi), Sistem Informasi Pengurusan Pendidikan (EMIS), dan Pangkalan Data Pelajar (APDM).

Akses yang Disediakan

Berikut adalah beberapa aplikasi dan servis yang boleh diakses melalui platform SSO KPM:

Pengguna yang Layak

Hanya guru dan pentadbir yang telah mendapat restu dari KPM dan yang telah berdaftar dengan nombor kad pengenalan yang sah boleh menggunakan platform ini.

Langkah-langkah Log Masuk

Untuk mengakses sistem ini, sila ikuti langkah-langkah berikut:

  1. Layari laman web sps1.moe.gov.my/indexsso.php
  2. Pada menu di bahagian atas, klik pilihan ‘Log Masuk.’
  3. Masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan.
  4. Tekan butang ‘Log Masuk’ untuk masuk ke dalam sistem.

Informasi Tambahan

Untuk maklumat lebih lanjut, anda boleh merujuk kepada laman web rasmi sps1.moe.gov.my/indexsso.php.

Tags:

bantuan terkini