e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru

e-Operasi merupakan salah satu bahagian daripada Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Pengurusan Guru.

Modul ini melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri,Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru)

Kategori Pengguna

Seperti yang telah dinyatakan, terdapat dua kategori yang menjadi sasaran pengguna untuk modul ini iaitu:

  1. Pengguna
    1. Hanya pengguna yang telah DIDAFTARKAN oleh Pentadbir Sistem sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan modul ini.
  2. Pentadbir Sistem
    1. Hanya pentadbir sistem yang telah DILANTIK oleh KPM sahaja dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan.

e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru

Bagi para pengguna yang belum mempunyai akaun, sila ikuti langkah-langkah berikut :

Sila ke pautan berikut : https://eoperasi.moe.gov.my/

e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru 2
e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru 8
  1. Sila Klik Pendaftaran Pengguna
  2. Isi ruangan yang diperlukan dengan teliti.Pastikan semua butiran adalah betul dan tepat terutama bahagian Nama, No. KP, No. Gaji dan E-mel. Manakala kata laluan, soalan keselamatan dan jawapan perlu diingat oleh pengguna.
  3. Klik butang SIMPAN untuk proses pendaftaran.
  4. Pengguna boleh terus LOG MASUK untuk menggunakan sistem.

Berikut merupakan paparan bagi pengguna setelah berjaya log masuk :

e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru 4
Sekiranya terdapat maklumat yang tidak lengkap, pengguna hendaklah memaklumkan kepada PK1/PK2/PK3 untuk dikemaskini

Berikut pula merupakan paparan bagi pentadbir :

e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru 6
e-Operasi 2023 : Login Modul Pengurusan Guru 9

Anda juga diingatkan untuk Log Keluar setiap[ kali menamatkan sesi penggunaan sistem. Ini bertujuan untuk mengelakkan pihak lain yang ingin menyalahgunakan maklumat anda.

Terlupa kata laluan

Jika terlupa kata laluan, boleh layari https://eoperasi.moe.gov.my/dr_login/sk_lupa_katalaluan.cfm

Notis Terbaru e-Operasi

PEMAKLUMAN SEGERA

PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJA MENGURUS (PERJAWATAN) TAHUN 2023 BAGI SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) sedang dalam proses menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) ABM (P) Tahun 2023 bagi sekolah/institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Bagi memastikan kelancaran urusan tersebut, pihak Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dikehendaki untuk mengemukakan permohonan perjawatan melalui Modul Pengurusan Guru (MPG), Sistem e-Operasi yang akan dibuka mulai 9 Mei 2022 sehingga 27 Mei 2023.

Untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan, JPN akan mengambil alih fungsi bidaan mulai tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya, sebagaimana yang telah diluluskan dalam Cadangan Penstrukturan Semula KPM Tahun 2019. Bagi tujuan ini, BPSM akan mengemukakan templat permohonan jawatan kepada JPN melalui Sektor Sumber Manusia dan Sektor Pendidikan Islam.

Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Tahunan Bagi Sekolah-Sekolah Di Bawah Kawalan Jabatan Pendidikan Negeri Kementerian Pendidikan Malaysia boleh dimuat turun melalui laman web e-OPERASI melalui paparan “PAUTAN SEGERA – SURAT SIARAN”.

Sekian dimaklumkan, terima kasih

Apakah laman web rasmi e-Operasi?

Saya terlupa kata laluan.

Boleh klik https://eoperasi.moe.gov.my/dr_login/sk_lupa_katalaluan.cfm

Artikel lain:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.