SPLKPM 2024: Login Sistem Pengurusan Latihan KPM (SPLG)

SPLKPM / SPLG merupakan portal yang dibangunkan bagi pengurusan latihan Kementerian Pendidikan Malaysia. Di dalam SPLG SPLKPM terdapat 3 modul utama iaitu: Modul Penyelaras SULDP – Modul ini bagi tujuan perekodan LDP /PPB. Ianya juga bertujuan menyeleras pelaksanaan latihan staf di Organisasi masing-masing. Modul Individu – Modul ini khusus bagi anggota kumpulan pelaksana bagi membuat rekod aktivid LDP. Disamping ianya platform bagi merekod pembelajaran kendiri. Modul Dashboard – bagi pihak Pengurusan KPM melihat pelaksanaan LDP/ PPB. Login ke Dalam SPLKPM / SPLG 2024 Laman web rasmi SPLKPM adalah https://splkpm.moe.gov.my . Untuk login ke dalam SPLKPM/ SPLG , klik setiap pautan … Read more

Tags:

idMe KPM Login Sistem Pengurusan Identiti 2024

Sistem Pengurusan IDentiti (IDME) merupakan inisiatif oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) yang dirancang untuk mempermudah pengurusan identiti dalam kalangan warga KPM. Ini termasuklah kakitangan KPM, pelajar, serta pengguna sistem pendidikan lainnya. Dengan IDME, akses ke berbagai aplikasi dan sistem KPM dapat dilakukan melalui single sign-on, yang mana memudahkan penggunaan dan meningkatkan keselamatan data pengguna. Sistem ini juga mendukung Pelan Transformasi ICT KPM yang bertujuan memodernisasi infrastruktur dan perkhidmatan ICT di dalam sektor pendidikan Malaysia​​. Login IDME Untuk log masuk ke dalam sistem IDME, layari : https://idme.moe.gov.my/login dan memasukkan ID Pengguna serta kata laluan yang telah ditetapkan. Proses pendaftaran pengguna baru … Read more

Tags:

SSO KPM Login : Sistem Pengurusan Sekolah 2024

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membangunkan sebuah mekanisma, dikenali sebagai Single Sign On atau SSO https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php , sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pengurusan Sekolah. Melalui mekanisma ini, guru-guru serta pentadbir sekolah mempunyai keupayaan untuk mengakses beraneka aplikasi dan servis yang disediakan oleh KPM hanya dengan menggunakan satu set kredensial. Pautan SSO KPM Layari: https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php Tujuan SSO Salah satu matlamat utama yang ingin dicapai oleh KPM melalui implementasi sistem ini adalah untuk mempermudahkan akses ke semua aplikasi dan servis yang telah disahkan. Ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, Modul Pengurusan Guru (e-Operasi), Sistem Informasi Pengurusan Pendidikan (EMIS), dan Pangkalan Data … Read more

Tags:

Login APDM 2024: Aplikasi Pangkalan Data Murid KPM

Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) adalah aplikasi secara online yang mengumpulkan maklumat setiap murid di seluruh sekolah Malaysia. Ianya boleh diakses pada link : https://apdm.moe.gov.my/index.php Ianya adalah aplikasi sehenti yang sangat beguna di dalam penyusunan data murid di sekolah. APDM amat berkait rapat dengan aplikasi lain seperti SAP, eOperasi dan PAJSK. Login ke Dalam APDM Untuk log masuk ke dalam APDM, klik link ini: https://apdm.moe.gov.my/ Notis terbaru daripada KPM : Kemaskini APDM Sesi 2022/2023 Cara Memadam Murid APDM Cara untuk memadam murid dalam database APDM adalah seperti berikut: Cara Kemaskini Maklumat Murid APDM Ini adalah cara untuk para guru membuat … Read more

Tags: