Kos dan Harga Menunaikan Haji Terkini

Cover image

Menunaikan ibadah haji merupakan satu daripada lima rukun Islam dan menjadi impian bagi setiap umat Islam untuk melaksanakannya sekurang-kurangnya sekali dalam hidupnya. Haji menjadi tanggungjawab setiap individu Muslim yang mampu dari segi fizikal dan kewangan untuk melaksanakannya. Kos haji merujuk kepada semua bayaran bagi mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan untuk seseorang itu ke Tanah Suci bagi menunaikan haji. Kos dan harga menunaikan haji akan berbeza mengikut musim haji dan jenis pakej yang dipilih. Berikut adalah beberapa ayat-ayat yang berkaitan dengan kos dan harga menunaikan haji.

  • Kos langsung Jemaah Muassasah terdiri daripada:

  • kos penerbangan

  • kos pengangkutan

  • kos penginapan di Mekah dan Madinah

  • kos makan minum

  • bayaran kepada pihak berwajib di Arab Saudi.

Kos ini dikenakan oleh Jemaah Muassasah iaitu Tabung Haji (TH) sebagai badan yang menguruskan haji untuk orang Malaysia. Kos ini ditetapkan mengikut keperluan untuk menunaikan haji dengan selesa dan menyediakan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh jemaah haji.

Kos Bayaran Menunaikan Haji Terkini

Bayaran haji pula merujuk kepada sejumlah wang yang ditetapkan sebagai bayaran seorang jemaah haji kepada TH untuk membolehkannya menunaikan haji bagi sesuatu tahun. Bayaran haji adalah sebahagian daripada kos yang perlu dibayar oleh jemaah haji dan dipersetujui oleh pihak TH. Bayaran haji bagi Musim Haji 1443H/2022M untuk jemaah haji Muassasah adalah seperti berikut:

  • Kumpulan B40 = RM10980

  • Kumpulan bukan B40 = RM12980

  • Bayaran haji ini bergantung pada kumpulan gaji dan juga jenis pakej yang dipilih oleh jemaah haji.

Pihak TH masih terus menanggung kos-kos tidak langsung bagi Jemaah Haji Malaysia secara percuma seperti penerbitan buku dan risalah panduan haji, kursus-kursus haji, petugas haji kebajikan dan perubatan, kos berkaitan operasi haji di tanah air, perkhidmatan tambah nilai yang disediakan untuk Jemaah Haji Malaysia, dan ubat-ubatan. Ini bermakna kos ini tidak perlu dibayar oleh jemaah haji dan ditanggung sepenuhnya oleh TH.

Bagi bakal haji yang telah terpilih pada tahun semasa adalah layak membuat pengeluaran wang di KWSP. Jumlah pengeluaran adalah berdasarkan baki simpanan dalam Akaun TH bagi tujuan mencukupkan Bayaran Haji (Muassasah)