Permohonan Kursus Pra Perkahwinan Secara Online

Cover image

Kursus Pra Perkahwinan adalah program yang wajib diikuti oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan di Malaysia. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan persediaan kepada pasangan sebelum mereka memasuki kehidupan perkahwinan. Salah satu cara untuk mendaftar kursus Pra Perkahwinan adalah melalui permohonan secara online.

Permohonan Kursus Pra Perkahwinan

Permohonan boleh dibuat dengan melayai laman web: https://www.islam.gov.my/ms/kekeluargaan/permohonan-kursus-pra-perkahwinan

Permohonan Kursus Pra Perkahwinan secara online telah disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Jabatan Agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Pendaftaran secara online memberikan kemudahan kepada pasangan untuk membuat permohonan dan semakan jadual kursus di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa.

Pasangan boleh membuat semakan jadual kursus untuk mendapatkan maklumat tarikh, masa, tempat dan kekosongan kursus yang tersedia untuk pendaftaran. Namun, pendaftaran kursus Pra Perkahwinan secara online pada masa ini hanya terhad kepada permohonan yang dibuat di beberapa negeri iaitu Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Melaka, dan Johor. Namun, kemudahan ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di dalam masa yang terdekat.

Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan bahawa tiga perkara iaitu nikah, talak dan rujuk perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Oleh itu, kursus Pra Perkahwinan adalah satu cara untuk mempersiapkan pasangan secara menyeluruh dan mengambil perkara ini dengan serius. Kursus ini mencakupi banyak topik penting seperti tanggungjawab suami isteri, pentingnya komunikasi, penyelesaian masalah, agama dan ibadah, dan lain-lain.

Bagi pasangan yang ingin mendaftar kursus Pra Perkahwinan secara online, mereka perlu melalui proses pendaftaran dengan memberikan maklumat pengenalan atau alamat emel. Selepas itu, mereka boleh membuat semakan jadual kursus dan mendaftar kursus yang sesuai dengan jadual mereka. Adalah penting untuk diingat bahawa kursus Pra Perkahwinan adalah satu aspek penting dalam merancang perkahwinan dan perlu dilakukan dengan serius dan komitmen.

Di samping itu, pasangan juga boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai kursus Pra Perkahwinan dari pihak Jabatan Agama Islam negeri masing-masing atau menghubungi pihak JAKIM secara langsung. Kursus Pra Perkahwinan adalah satu cara untuk memberikan persediaan dan pengetahuan kepada pasangan sebelum mereka memasuki kehidupan perkahwinan. Ia adalah satu langkah penting untuk memastikan kebahagiaan dan kejayaan perkahwinan di masa hadapan.