Cara Lapor Cukai Pendapatan Individu

Posted on

Informasi

Cara Nak Lapor Cukai Berdasarkan Ayat-Ayat Sistem Taksir Sendiri dan Cukai Muktamad

Taksir Sendiri

Sistem Taksir Sendiri adalah satu konsep Bayar, Taksir Sendiri dan Fail yang mengharuskan pembayar cukai untuk menentukan pendapatan yang dikenakan cukai, mengira cukai pendapatan yang dikenakan dan menghantar borang cukai pendapatan serta membuat bayaran cukai bagi tahun taksiran yang berkenaan. Dalam sistem ini, tidak ada notis taksiran yang dikeluarkan dan borang cukai pendapatan yang dihantar oleh pembayar cukai merupakan notis taksiran.

Pertama sekali pembayar cukai perlu menentukan borang yang sesuai untuk dilaporkan. Ada tiga jenis borang cukai pendapatan yang harus dipilih, yaitu Borang BE untuk individu pemastautin dengan punca pendapatan penggajian dan pendapatan lain (tidak termasuk perniagaan), Borang B untuk individu pemastautin dengan punca pendapatan perniagaan, penggajian dan pendapatan lain, dan Borang M untuk individu bukan pemastautin dengan punca pendapatan perniagaan, penggajian dan pendapatan lain. Status mastautin merujuk kepada status individu seperti tertakluk kepada Seksyen 7, ACP 1967.

Baca juga: Cara isi e-Filing LHDN

Setelah menentukan jenis borang yang sesuai, pembayar cukai harus menentukan jumlah pendapatan yang harus dilaporkan dan mengisi borang tersebut dengan benar. Setelah mengisi borang, pembayar cukai perlu mengirimkannya ke Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan.

Selain Sistem Taksir Sendiri, ada juga Layanan Cukai Muktamad yang dapat dipilih oleh pembayar cukai yang mempunyai pendapatan penggajian dan Potongan Cukai Bulanan (PCB). Dalam layanan ini, pembayar cukai dapat memilih untuk tidak mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) kepada LHDNM, dan PCB yang telah dipotong oleh majikan akan dianggap sebagai Cukai Muktamad. Layanan Cukai Muktamad ini berlaku mulai Tahun Taksiran 2014.

Namun, tidak semua pembayar cukai dapat memilih Layanan Cukai Muktamad. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti bekerja hanya dengan satu majikan, suami atau isteri tidak membuat pilihan untuk ditaksir bersama di bawah seksyen 45 ACP, PCB dipotong mengikut Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Potongan Daripada Saraan) 1994 (KKCP) atau tiada PCB dipotong kerana pendapatan di bawah tahap dikenakan potongan (PCB kosong), dan berkhitmat dengan majikan yang sama untuk tempoh kurang daripada 12 bulan. Pekerja yang baru memulakan penggajian dan kurang dari 12 bulan dalam tahun taksiran berkenaan juga memenuhi kriteria ini.

Pendapatan penggajian yang dikenakan cukai

Dalam Layanan Cukai Muktamad, pembayar cukai yang memenuhi kriteria tersebut tidak perlu mengemukakan BNCP. Namun, jika terdapat pendapatan tambahan selain daripada gaji, seperti dividen atau sewa, pembayar cukai masih perlu mengemukakan Borang Cukai Pendapatan (BNCP) bagi mendapatkan taksiran yang tepat.

Selain itu, penting untuk diingat bahawa jika ada kelewatan dalam membuat bayaran cukai muktamad, pembayar cukai masih akan dikenakan denda dan faedah kelewatan seperti biasa. Oleh itu, walaupun cukai muktamad memberi kemudahan kepada pembayar cukai, ia masih memerlukan disiplin dalam membuat bayaran cukai tepat pada waktunya.

Untuk melaporkan cukai muktamad, pembayar cukai boleh membuat bayaran melalui kaunter, ATM, online banking atau melalui perkhidmatan e-filing di portal LHDNM. Pembayar cukai juga perlu memastikan bahawa maklumat yang diberikan dalam bayaran cukai adalah tepat dan lengkap bagi mengelakkan sebarang kesilapan dan kesulitan pada masa hadapan.

Secara keseluruhannya, sistem taksir sendiri dan cukai muktamad memberi kemudahan kepada pembayar cukai dalam melaporkan dan membuat bayaran cukai pendapatan. Namun, pembayar cukai perlu memastikan bahawa mereka memahami dengan baik keperluan dan proses melaporkan cukai di bawah sistem ini untuk mengelakkan sebarang kesilapan dan masalah pada masa hadapan.

sumber: LHDN

Tags:

bantuan terkini