Cukai Pendapatan LHDN

Cover image

Cukai Pendapatan: Apa Itu dan Bagaimana Ia Berfungsi di Malaysia

Cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan pada setiap tahun terhadap seseorang yang menerima pendapatan bersifat hasil seperti laba/keuntungan daripada sesuatu perniagaan, penggajian, dividen, faedah atau diskaun, sewa, royalti atau premium, pencen, anuiti atau bayaran berkala lain, dan laba/keuntungan yang tidak termasuk dalam mana-mana butiran di atas.

artikel berkaitan: Cara Isi e-Filing

Cukai Pendapatan

Di Malaysia, cukai pendapatan diatur di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP) yang bertujuan untuk menguatkuasakan hal-ehwal pentadbiran dan kutipan cukai pendapatan ke atas orang dan pendapatan yang layak dikenakan cukai. Cukai pendapatan ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan Malaysia untuk membiayai perbelanjaan negara seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan rakyat dan lain-lain.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) merupakan agensi di bawah Kementerian Kewangan yang bertanggungjawab memungut dan mentadbir cukai langsung negara termasuklah cukai pendapatan. HASiL mempunyai tanggungjawab untuk memastikan pembayaran cukai pendapatan yang adil dan saksama, serta memberikan khidmat nasihat kepada pembayar cukai dalam memahami undang-undang cukai pendapatan yang berkenaan.

Pengiraan Cukai Pendapatan

Cukai pendapatan di Malaysia dihitung berdasarkan kadar cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kadar cukai pendapatan yang ditetapkan untuk setiap tahun boleh berbeza-beza bergantung kepada keadaan ekonomi negara pada masa tersebut. Sebagai contoh, kadar cukai pendapatan bagi tahun 2022 adalah seperti berikut:

 • Pendapatan sehingga RM5,000: Tidak dikenakan cukai

 • Pendapatan RM5,001 hingga RM20,000: 1%

 • Pendapatan RM20,001 hingga RM35,000: RM150 + 3%

 • Pendapatan RM35,001 hingga RM50,000: RM600 + 8%

 • Pendapatan RM50,001 hingga RM70,000: RM1,750 + 14%

 • Pendapatan RM70,001 hingga RM100,000: RM3,850 + 21%

 • Pendapatan RM100,001 hingga RM250,000: RM11,950 + 24%

 • Pendapatan RM250,001 hingga RM400,000: RM41,950 + 24.5%

 • Pendapatan RM400,001 hingga RM600,000: RM81,950 + 25%

 • Pendapatan RM600,001 hingga RM1,000,000: RM146,950 + 26%

 • Pendapatan melebihi RM1,000,000: RM254,950 + 28%

Bagi individu yang menerima pendapatan di luar negara Malaysia, mereka masih perlu membayar cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diperolehi daripada sumber di Malaysia

Sumber: LHDN