Sistem eMaklum Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

Posted on

Informasi

eMaklum adalah sistem notifikasi yang dikendalikan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk memberikan maklumat berkaitan dengan status pembayaran dan invois kepada penerima bayaran seperti pembekal dan individu yang berurusan dengan Kerajaan dalam skop BEKALAN, PERKHIDMATAN dan KERJA.

Sistem e-Maklum merupakan satu sistem notifikasi yang menghantar notifikasi status invois dan bayaran kepada penerima bayaran seperti pembekal dan individu yang berurusan dengan Kerajaan. Ini bermakna sistem ini membolehkan penerima bayaran untuk mengakses maklumat berkaitan dengan status pembayaran dan invois mereka dengan lebih mudah dan cepat.

Semua individu dan pembekal yang berurusan dengan Kerajaan boleh menggunakan sistem eMaklum. Ini termasuklah individu yang bekerja dalam sektor awam dan juga pembekal yang menyediakan perkhidmatan atau bekalan untuk Kerajaan.

Tidak perlu mendaftar dengan e Maklum. Sistem ini tidak memerlukan sebarang pendaftaran sama ada dari pembekal atau individu, jadi mereka boleh menggunakan sistem ini dengan mudah tanpa perlu mengisi sebarang borang pendaftaran.

Semakan carian eMaklum JANM

Portal rasmi eMaklum boleh diakses dengan melayari laman web https://emaklum.anm.gov.my/

Untuk membuat semakan/carian dokumen pembayaran, pengguna hanya perlu memasukkan Nombor Kad Pengenalan (individu) atau Nombor Pendaftaran Syarikat (pembekal) di medan pertama, dan masukkan Nombor Akaun atau Nombor Invois atau Nombor Rujukan Bayaran di medan kedua. Ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan pembayaran mereka.

Terdapat 5 jenis notifikasi bayaran dalam eMaklum, iaitu Dihantar ke bank, Diterima oleh bank, Gagal Diproses bank, Dikeluarkan, dan Dibatalkan. Walau bagaimanapun, penerima tidak semestinya akan menerima semua jenis notifikasi ini kerana ia bergantung kepada pemprosesan dan maklumat bayaran penerima.M

Mulai dari 30 Julai 2021, Sistem eMaklum hanya akan menyimpan maklumat notifikasi pembayaran bagi tempoh 18 bulan terkini sahaja. Selepas daripada tempoh tersebut, maklumat akan dikeluarkan secara automatik daripada sistem. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk memuat turun maklumat tersebut ke dalam hard disk atau pendrive untuk kegunaan pada masa hadapan.

Akhir sekali, terdapat beberapa cara untuk menerima notifikasi status dokumen iGFMAS, iaitu melalui emel, SMS, dan cetakan surat. Ini membolehkan pengguna untuk menerima notifikasi dengan cara yang paling sesuai dengan keperluan dan keperluan mereka.

Kesimpulannya, eMaklum adalah satu sistem notifikasi yang memudahkan penerima bayaran untuk mengakses maklumat berkaitan dengan status pembayaran dan invois mereka.

Tags:

bantuan terkini