Portal e-Mualaf (JAKIM)

Posted on

Agama

Portal e-Mualaf adalah sistem terpusat maklumat saudara muslim yang dibangunkan bagi memantapkan pengurusan pengislaman, pendaftaran pengislaman, pembelajaran, kebajikan, dan jagaan saudara muslim di Malaysia. Portal ini juga bertujuan untuk menyediakan maklumat yang cepat dan tepat, terutamanya dalam situasi kecemasan dan untuk mengelakkan pertindihan tuntutan jenazah.

Sistem e-Mualaf pertama kali dibangunkan pada tahun 2013 dan meliputi kawasan di Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan, Terengganu dan Kelantan. Namun, sistem ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di masa akan datang.

e-Mualaf 1.0 adalah pangkalan data terpusat untuk maklumat saudara muslim dari seluruh Malaysia. Sistem ini membolehkan pemantauan pengurusan pengislaman, pendaftaran pengislaman, pembelajaran, kebajikan, dan jagaan saudara muslim secara lebih teratur dan berkesan.

Sistem e-Mualaf ditingkatkan kepada e-Mualaf 2.0 dengan fungsi tambahan yang membolehkan cetakan kad muallaf secara terus melalui sistem. Kad muallaf juga dilengkapi dengan kod QR bagi memudahkan semakan saudara baru.

Portal e-Mualaf

Anda boleh mengakses e-Mualaf melalui pautan http://emuallaf.islam.gov.my/

Portal e-Mualaf menyediakan maklumat terkini seperti kenyataan media dan program-program terkini. Ia juga mempunyai prosedur masuk Islam dan pendaftaran mualaf bagi pemohon berumur 18 tahun ke atas dan di bawah.

pautan permohonan: http://emuallaf.islam.gov.my/index.php?daftar_mula_jawi/daftar_mula_jawi

Dalam prosedur masuk Islam dan pendaftaran mualaf bagi pemohon berumur 18 tahun ke atas, pemohon perlu mengisi borang permohonan dan membuat penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan. Sementara itu, bagi pemohon berumur 18 tahun ke bawah, permohonan mestilah dibuat oleh ibu bapa atau penjaga yang sah.

Dalam kesimpulannya, portal e-Mualaf adalah sistem terpusat maklumat saudara muslim yang berperanan penting dalam memantapkan pengurusan pengislaman, pendaftaran pengislaman, pembelajaran, kebajikan, dan jagaan saudara muslim di Malaysia. Ia juga menyediakan maklumat yang cepat dan tepat, terutamanya dalam situasi kecemasan dan untuk mengelakkan pertindihan tuntutan jenazah. Melalui portal ini, pemohon berumur 18 tahun ke atas dan ke bawah dapat memohon masuk Islam dan pendaftaran mualaf dengan mudah dan pantas.

Tags:

bantuan terkini