Permohonan Kebenaran Berkahwin

Posted on

Informasi

Perkahwinan merupakan satu ibadah dan juga satu tanggungjawab yang besar di dalam agama Islam. Sebelum melangsungkan perkahwinan, pasangan perlu mendapatkan kebenaran daripada Pejabat Agama Islam Daerah (PAID) di negeri masing-masing. Namun, dengan kemajuan teknologi, Permohonan Kebenaran Berkahwin Online telah diperkenalkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat umum dan pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan.

Inisiatif Permohonan Kebenaran Berkahwin Online diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan kerjasama Jabatan Agama Islam negeri-negeri di Malaysia. Kemudahan ini membolehkan pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan untuk membuat permohonan kebenaran secara online melalui laman web yang disediakan.

Pada masa ini, kemudahan Permohonan Kebenaran Berkahwin Online hanya meliputi permohonan yang dibuat di beberapa negeri seperti Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak, Wilayah Persekutuan, Johor, Selangor dan Terengganu. Namun, JAKIM berhasrat untuk memperluaskan kemudahan ini bagi merangkumi semua negeri di Malaysia.

Permohonan Kebenaran Berkahwin

Permohonan ini boleh diakses dengan melayari : https://www.sppim.gov.my/sppim/online/benarnikahonline

Untuk membuat permohonan kebenaran berkahwin secara online, pasangan perlu mengisi borang permohonan yang disediakan dan memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan seperti salinan Kad Pengenalan, surat beranak, dan sijil nikah terdahulu (jika ada). Permohonan akan diproses oleh pegawai di Jabatan Agama Islam negeri tersebut dan keputusan permohonan akan diberikan melalui emel atau SMS.

Kemudahan Permohonan Kebenaran Berkahwin Online memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Malaysia terutamanya pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan. Ia memberikan kemudahan dan menjimatkan masa bagi pasangan yang sibuk bekerja atau tinggal jauh dari pejabat agama Islam. Selain itu, kemudahan ini juga membantu meminimumkan kesilapan dan kelewatan dalam proses permohonan.

Bagi memudahkan lagi proses permohonan kebenaran berkahwin secara online, laman web ini menyediakan carian status permohonan yang membolehkan pasangan untuk menyemak keputusan permohonan mereka dengan mudah. Selain itu, jika pasangan lupa dengan nombor rujukan permohonan mereka, mereka boleh menggunakan carian ini untuk mendapatkan semula nombor rujukan mereka.

Kesimpulannya, kemudahan Permohonan Kebenaran Berkahwin Online adalah satu inisiatif yang sangat baik bagi masyarakat Malaysia terutamanya pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan. Ia memberikan kemudahan, menjimatkan masa, dan meminimumkan kesilapan dalam proses permohonan. Diharapkan dengan adanya kemudahan ini, lebih ramai pasangan akan memperoleh kebenaran berkahwin secara sah dan memulakan kehidupan perkahwin

Tags:

bantuan terkini