iWaste Kuala Lumpur DBKL

Cover image

Pengurusan sisa pepejal di Kuala Lumpur semakin menjadi isu penting pada masa kini, kerana pertambahan bilangan penduduk dan pembangunan pesat di ibu negara. Dalam usaha mengatasi masalah ini, Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan program bagi meningkatkan kesedaran dan pengurusan sisa pepejal di Kuala Lumpur.

iWaste Kuala Lumpur

Pengguna boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai program-program dan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal melalui portal rasmi Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terdapat juga manual pengguna dan panduan permohonan bagi memudahkan pengguna menguruskan sisa pepejal mereka.

Selain itu, terdapat kawasan perkhidmatan bagi kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam yang boleh dilayani oleh orang awam. Jadual perkhidmatan juga disediakan bagi memudahkan orang awam merancang jadual kutipan sisa pepejal mereka. Bagi kawasan yang ingin menambah kawasan perkhidmatan baru, terdapat permohonan dan semakan serahan yang boleh dilakukan.

Selain itu, terdapat program-program alam sekitar seperti Program 1 Komuniti 1 Kitar Semula (1C1R) yang boleh diikuti oleh orang awam untuk menggalakkan pemulangan semula bahan kitar semula dan mengurangkan jumlah sisa pepejal yang dihasilkan. Kios 1C1R juga disediakan di beberapa kawasan untuk memudahkan orang awam memulangkan bahan kitar semula.

Untuk memudahkan orang awam menguruskan sisa pepejal mereka, terdapat juga galeri untuk melihat contoh-contoh pengurusan sisa pepejal yang baik dan efektif. Bagi pertanyaan lanjut atau aduan, orang awam boleh menghubungi Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar melalui nombor telefon dan emel yang disediakan.

Secara keseluruhan, program-program dan inisiatif yang dijalankan oleh Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pengurusan sisa pepejal di Kuala Lumpur. Pengguna boleh memanfaatkan pelbagai perkhidmatan dan maklumat yang disediakan untuk menguruskan sisa pepejal mereka dengan baik dan efektif.