Kadar Cukai Syarikat Mengikut Jumlah Modal Berbayar

Cover image

Pada setiap tahun taksiran, kadar cukai korporat bagi syarikat di Malaysia berbeza-beza bergantung kepada modal berbayar syarikat.

Kadar Cukai Syarikat

Berikut adalah kadar cukai korporat bagi syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta pada setiap tahun taksiran dari 2007 hingga 2020:

  • Tahun 2020: RM600,000 yang pertama (17%), baki seterusnya (24%)

  • Tahun 2019: RM500,000 yang pertama (17%), baki seterusnya (24%)

  • Tahun 2017-2018: RM500,000 yang pertama (18%), baki seterusnya (24%)

  • Tahun 2016: RM500,000 yang pertama (19%), baki seterusnya (24%)

  • Tahun 2009 hingga 2015: RM500,000 yang pertama (20%), baki seterusnya (25%)

  • Tahun 2008: RM500,000 yang pertama (20%), baki seterusnya (26%)

  • Tahun 2007: RM500,000 yang pertama (20%), baki seterusnya (27%)

Sementara itu, bagi syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta, kadar cukai korporat adalah 24% bagi setiap tahun taksiran dari 2016 hingga 2020, dan 25% bagi tahun taksiran 2009 hingga 2015. Bagi tahun taksiran 2008 dan 2007, kadar cukai korporat adalah masing-masing 26% dan 27%.

Kadar cukai korporat yang dikenakan kepada syarikat adalah penting kerana ia mempengaruhi jumlah keuntungan bersih yang diperoleh oleh syarikat setiap tahun. Bagi syarikat yang bermodal kecil, kadar cukai yang lebih rendah dapat membantu meningkatkan keuntungan bersih mereka, manakala bagi syarikat yang lebih besar, mereka perlu merancang strategi kewangan yang baik untuk menguruskan pembayaran cukai korporat yang lebih tinggi.

baca juga: e-Filing LHDN

Berdasarkan maklumat ini boleh disimpulkan bahawa kadar cukai korporat bagi syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta telah meningkat daripada 17% pada tahun taksiran 2019 kepada 18% pada tahun taksiran 2017-2018, dan seterusnya meningkat kepada 19% pada tahun taksiran 2016 dan 20% pada tahun taksiran 2009 hingga 2015. Pada tahun taksiran 2020, kadar cukai bagi kategori syarikat ini adalah sebanyak 24%.

Sementara itu, bagi syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta, kadar cukai adalah sebanyak 24% pada tahun-tahun taksiran terkini. Namun, pada tahun taksiran 2008 hingga 2015, kadar cukai bagi kategori syarikat ini adalah sebanyak 25%, manakala pada tahun taksiran 2007, kadar cukai bagi syarikat dengan modal berbayar melebihi RM2.5 juta adalah sebanyak 27%.

Ini bermakna bahawa syarikat yang mempunyai modal berbayar yang tinggi perlu membayar lebih banyak cukai berbanding dengan syarikat yang mempunyai modal berbayar yang rendah. Namun, perlu diingat bahawa kadar cukai ini adalah tertakluk kepada perubahan daripada masa ke semasa dan ia penting untuk dimaklumkan kepada semua pengusaha untuk memudahkan perancangan kewangan syarikat mereka.