GKP 3.0: Permohonan dan Semakan Status Pembayaran Geran Khas Prihatin 2021

Cover image

Dalam Pakej PEMERKASA yang diumumkan kerajaan, kerajaan kini bersetuju untuk meneruskan pemberian Geran Khas Prihatin (GKP 3.0 ).

GKP 3.0 ini dijangka akan memanfaatkan golongan Peniaga Kecil dan Sederhana (PKS) di negara ini.

GKP 3.0 berjumlah RM1,000 dan diberikan kepada mereka yang membuat permohonan.

Walaubagaimanapun, GKP 3.0 hanyalah untuk PKS yang bkan penerima GKP 1.0 dan GKP 2.0.

Ini bermakna, jika anda telah menerima GKP 1.0 ataupun GKP 2.0, anda tidak layak untuk membuat permohonan GKP 3.0 ini.

GKP 3.0 dijagnka. akan membuat pembayaran kepada 1.2 juta PKS yang bukan penerima GKP 1.0 dan 2.0.

Pernaiagaan yang berdaftar sebelum 28 Februari 2021 layak membuat permohonan.

Artikel lain: Semakan Status Pembayaran BPR anda.

Permohonan dan Semakan GKP 3.0 2021

Permohonan mulai dibuka pada tarikh 1 April 2021.

Permohonan dan semakan boleh diakses melalui pautan : gkp.hasil.gov.my

Perlu diingat, jika anda adalah penerima GKP sebelum ini, anda tidak layak membuat permohonan.

Tarikh Pembayaran GKP 3.0

Tarikh pembayaran GKP 3.0 adalah pada hujung bulan Mei 2021.

Adakah penerima GKP 1.0 dan GKP 2.0 layak menerima GKP 3.0?

Tidak. GKP 3.0 adalah untuk mereka yang tidak menerima GKP sebelum ini.

Berapakah jumlah bayaran GKP 3.0?

Sebanyak RM1,000

Bilakah permohonan dibuka?

PermohonanGKP 3.0 dibuka pada 1 April 2021.

Bilakah pembayaran dibuat kepada PKS?

Pada Mei 2021.