Cara Mengisi Borang Permohonan STR 2024

Posted on

STR 2024

Bantuan

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) 2024 merupakan inisiatif oleh Kerajaan Malaysia yang bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada rakyat yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk mengisi Borang Permohonan STR 2024 dengan tepat, serta memahami setiap bahagian yang perlu diisi oleh pemohon.

Borang boleh diperolehi di sini: https://bantuantunai.hasil.gov.my/Download/Borang/Borang%20Permohonan%20STR%202024.pdf

BAHAGIAN A: Maklumat Pemohon

  1. Maklumat Peribadi: Pemohon perlu menyediakan nama lengkap seperti yang tertera pada MyKad, nombor MyKad, alamat surat menyurat, umur, jantina, dan status perkahwinan.
  2. Kontak Informasi: Sediakan nombor telefon rumah, nombor telefon bimbit, dan alamat e-mel untuk memudahkan komunikasi.
  3. Maklumat Pekerjaan dan Kewangan: Nyatakan status pekerjaan (Kerajaan, Swasta, Bekerja Sendiri, Tidak Bekerja, Pesara) dan pendapatan kasar bulanan isi rumah. Pemohon juga perlu menyertakan maklumat bank seperti nama bank dan nombor akaun bank.

BAHAGIAN B: Maklumat Pasangan

Ini hanya perlu diisi jika pemohon berstatus kahwin. Maklumat yang diperlukan termasuk nama pasangan, jenis pengenalan, negara asal (jika bukan warganegara Malaysia), nombor pengenalan, dan pekerjaan. Jika berkenaan, tambahkan maklumat bank pasangan.

BAHAGIAN C: Maklumat Anak

Pemohon perlu memberikan nama, nombor pengenalan, dan umur untuk setiap anak. Pastikan untuk menentukan status anak (Anak Kandung, Anak Angkat).

BAHAGIAN D: Maklumat Waris

Bahagian ini melibatkan pengisian maklumat waris yang boleh menuntut bayaran STR jika diperlukan. Maklumat yang perlu adalah hubungan waris dengan pemohon, nama, nombor pengenalan, dan nombor telefon.

Perakuan Pemohon

Pemohon mesti mengaku bahwa maklumat yang diberikan adalah benar dan lengkap. Tandatangan atau cap jari pemohon adalah wajib untuk mengesahkan isi kandungan borang.

Kriteria Kelayakan

Pemohon harus memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan:

  • Isi Rumah: Pendapatan kasar bulanan RM5,000 dan ke bawah.
  • Warga Emas Bujang/Tiada Pasangan: Umur 60 tahun dan ke atas dengan pendapatan kasar bulanan RM5,000 dan ke bawah.
  • Kategori Bujang: Pendapatan kasar bulanan RM2,500 dan ke bawah.

Semakan dan Penghantaran Borang

  • Semakan: Pastikan semua maklumat diisi dengan tepat dan jelas menggunakan pen hitam atau biru.
  • Penghantaran: Borang boleh dihantar melalui pejabat LHDNM atau melalui portal rasmi STR. Penghantaran melalui faks atau e-mel tidak diterima.

maklumat lanjut: https://bantuantunai.hasil.gov.my/#

Mengisi Borang Permohonan STR 2024 dengan cermat adalah penting untuk memastikan bahawa anda layak menerima bantuan ini. Pastikan anda telah memeriksa dan mematuhi semua kriteria kelayakan sebelum menghantar borang permohonan. Bantuan ini tidak hanya membantu mengurangkan beban kewangan, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membantu rakyatnya. Untuk maklumat lanjut atau pertanyaan, sila hubungi pejabat LHDNM atau layari portal rasmi STR.

Dengan pemahaman yang baik tentang proses ini, pemohon dapat menavigasi proses permohonan dengan lebih mudah dan memastikan semua maklumat diberikan dengan tepat untuk mengelakkan sebarang kelewatan atau penolakan dalam penerimaan bantuan.

Tags:

bantuan terkini