Permohonan Bantuan Am Persekutuan RM100-350 Sebulan (Tahun 2023)

Cover image

Bantuan Am Persektuan adalah bantuan yang berada di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat.Ianya bertujuan bagi membantu membiayai perbelanjaan harian individu mahupun keluarga.Golongan yang layak memohon bantuan Am Persekutuan ini adalah:

  • Warganegara Malaysia

  • Pendapatan isi rumah tidak lebih dari PGK (Pendapatan Garis Kemisikinan).

  • Bukan penerima mana-mana bantuan dari JKM.

Pemohon yang berjaya akan menerima bayaran bantuan bulanan sebanyak RM100 sehingga RM350 sebulan. Ianya bergantung kepada kategori pemohon.

Cara Permohonan Bantuan Am 2023

Permohonan boleh dibuat dengan mengisi borang JKM 18 dan menghantarnya kepada pejabatan JKM berdekatan anda.

Anda juga boleh hadir ke JKM untuk mendapatkan borang JKM 18 ini dan boleh bertanya tentang perkara-perkara yang perlu bagi melengkapkan borang berkenaan.

Pemohon perlu hadir bersama dokumen-dokumen anda ke pejabat JKM berdekatan tempat tinggal anda.

Antara dokumen yang diperlukan adalah;

  • Salinan Kad Pengenalan diri pemohon

  • Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama

  • Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama

  • Salinan penyata gaji (jika ada), dan lmana-mana dokumen yang berkaitan.

Apakah dokumen yang diperlukan?

1. Salinan Kad Pengenalan diri pemohon
2. Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama
3. Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama
4. Salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Apakah borang yang berkaitan?

Borang JKM18