Permohonan Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Untuk B40 Tahun 2023

Cover image

Inisiatif Pembasmian Kemiskinan dan Peningkatan Pendapatan Rakyat merupakan strategi serampang dua mata yang bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga miskin tegar dan B40 sambil mengatasi masalah ekonomi harian. IPR berfokus pada inisiatif-inisiatif yang terutamanya berkaitan dengan sektor pertanian, perniagaan makanan, dan perkhidmatan. Melalui pelaksanaan IPR, pelbagai langkah diambil untuk meningkatkan taraf hidup rakyat terutamanya dalam kalangan golongan berpendapatan rendah.

Inisiatif IPR

IPR memfokuskan usaha-usaha untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan rakyat melalui beberapa inisiatif yang ditawarkan. Terdapat tiga kategori inisiatif utama dalam IPR, iaitu Inisiatif Usahawan Tani (INTAN), Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN), dan Inisiatif Operator Perkhidmatan (IKHSAN).

Inisiatif Usahawan Tani (INTAN)

INTAN menyasarkan penggerak-penggerak seperti syarikat pertanian, rantaian peruncitan makanan, pengeksport, agensi-agensi kerajaan berkaitan, koperasi, dan pengusaha mesin menjual (vending machine). INTAN memberikan sokongan kepada pelaku industri pertanian dan menjalin kerjasama dengan mereka untuk meningkatkan hasil pertanian, menjaga kestabilan harga, dan meningkatkan pendapatan petani.

Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN)

INSAN bertumpu kepada pemilik syarikat-syarikat yang ingin menyediakan kemudahan makanan kepada pekerja-pekerja mereka. Inisiatif ini juga melibatkan pemilik atau pengusaha premis-premis agensi kerajaan pada peringkat Persekutuan dan Negeri, serta institusi pendidikan seperti sekolah, kolej, dan universiti yang ingin menggunakan mesin menjual untuk menyediakan makanan kepada pelajar, staf, dan pelawat. INSAN juga melibatkan stesen-stesen LRT, hospital, dan kemudahan kesihatan yang berhasrat untuk menggunakan mesin menjual untuk menyediakan makanan kepada pesakit, pelawat, dan staf. Melalui INSAN, peluang perniagaan dalam sektor makanan diperluas sambil memenuhi keperluan makanan dalam kalangan pelbagai pihak.

Cara Permohonan IPR

Permohonan secara online boleh dibuat dengan mendaftar di https://ipr.epu.gov.my/sign_up

Inisiatif Operator Perkhidmatan (IKHSAN)

IKHSAN melibatkan syarikat-syarikat swasta yang memerlukan pekerja-pekerja sambilan untuk tujuan pembersihan premis agensi kerajaan. IKHSAN juga memberi tumpuan kepada agensi-agensi kerajaan dan Kementerian Ekonomi. Inisiatif ini memberikan peluang pekerjaan tambahan dan membantu meningkatkan pendapatan rakyat dalam kalangan golongan yang mencari pekerjaan sambilan.

Kelebihan IPR

Melalui pelaksanaan IPR, terdapat beberapa kelebihan yang dapat diperoleh oleh keluarga miskin tegar dan golongan B40:

  1. Peningkatan pendapatan: IPR memberikan peluang kepada keluarga miskin tegar dan golongan B40 untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pelbagai inisiatif. Dengan memperluas peluang perniagaan dan pekerjaan sambilan, IPR membantu meningkatkan pendapatan mereka secara berkesan.

  2. Pengurangan kemiskinan: Melalui fokusnya terhadap sektor pertanian, perniagaan makanan, dan perkhidmatan, IPR berusaha untuk membasmi kemiskinan. Dengan menyediakan sokongan dan bantuan kepada pelaku industri dalam sektor-sektor ini, IPR memberikan jalan penyelesaian kepada golongan yang terpinggirkan untuk keluar daripada kitar kemiskinan.

  3. Pemantapan sektor pertanian: IPR mengakui peranan penting sektor pertanian dalam menjaga kestabilan bekalan makanan negara dan pendapatan petani. Melalui INTAN, IPR membantu meningkatkan hasil pertanian dan menyediakan sokongan kepada syarikat pertanian serta koperasi-koperasi dalam usaha mencapai matlamat tersebut.

  4. Peluang perniagaan yang luas: INSAN dan IKHSAN membuka peluang perniagaan yang luas kepada pelbagai pihak. Syarikat-syarikat, institusi pendidikan, dan premis-premis agensi kerajaan dapat menyediakan kemudahan makanan melalui mesin menjual. Di samping itu, IKHSAN juga memberikan peluang pekerjaan tambahan dalam sektor perkhidmatan kepada golongan yang mencari pekerjaan sambilan.

  5. Sokongan kerajaan yang menyeluruh: IPR melibatkan kerjasama antara agensi kerajaan berkaitan, termasuk Kementerian Ekonomi, untuk menyokong pelaksanaan inisiatif. Ini menjamin sokongan menyeluruh dan koordinasi yang baik dalam melaksanakan program-program IPR serta memastikan keberkesanan dan kesinambungan usaha-usaha ini.

Kesimpulan

IPR merupakan strategi serampang dua mata yang berfokus pada peningkatan pendapatan keluarga miskin tegar dan golongan B40 sambil menyelesaikan masalah ekonomi harian. Melalui inisiatif-inisiatif seperti INTAN, INSAN, dan IKHSAN, IPR menyediakan peluang perniagaan, peluang pekerjaan sambilan, dan sokongan kepada sektor pertanian, perniagaan makanan, dan perkhidmatan. Dengan demikian, IPR memberikan harapan kepada keluarga miskin tegar dan golongan B40 untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan membantu membasmi kemiskinan.