Pendaftaran SPM 2023 Bagi Calon Persendirian

Cover image

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengumumkan pelanjutan tarikh pendaftaran bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2023 bagi calon persendirian. Keputusan ini diambil sebagai usaha KPM untuk menangani isu keciciran pendidikan dan memberikan peluang kedua kepada lebih kurang 30,000 calon SPM tahun 2022 yang tidak menghadiri peperiksaan. Dalam blog post ini, kami akan menyediakan butiran mengenai tarikh pendaftaran yang dilanjutkan dan maklumat penting untuk calon persendirian.

Pelanjutan Tarikh Pendaftaran

  • Tempoh pendaftaran asal bagi Peperiksaan SPM 2023 bagi calon persendirian berakhir pada 16 Jun 2023, seperti yang dinyatakan dalam surat rasmi mengenai Pelanjutan Tarikh Pendaftaran Peperiksaan Awam 2023: Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (SPMU) bertarikh 2 Jun 2023.

  • Namun, dengan mengambil kira kepentingan memberikan peluang kedua dan mengikut wawasan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan telah memutuskan untuk melanjutkan tarikh pendaftaran bagi Peperiksaan SPM 2023 bagi calon persendirian sehingga 30 Jun 2023 (Jumaat) pada pukul 6:00 petang.

Cara Pendaftaran dalam Talian dan Pembayaran

  • Pendaftaran bagi Peperiksaan SPM 2023 dilakukan secara dalam talian melalui aplikasi Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPAT) di pautan sppat.moe.gov.my. Calon perlu mematuhi syarat-syarat pendaftaran yang ditetapkan dan membuat pembayaran bayaran asas dan bayaran mata pelajaran yang perlu didaftarkan.

Maklumat Penting

  • Perlu diperhatikan bahawa pendaftaran untuk calon persendirian selain calon lepasan SPM tahun 2022 masih tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran yang sedia ada.

  • Untuk maklumat lanjut mengenai pendaftaran Peperiksaan SPM 2023 bagi calon persendirian, butiran tambahan boleh diperoleh daripada laman sesawang Sistem Pengurusan Peperiksaan (LP) di pautan lp.moe.gov.my.

Soalan Lazim (FAQ):

Siapakah yang layak untuk pelanjutan tarikh pendaftaran bagi Peperiksaan SPM 2023?

Pelanjutan tarikh pendaftaran ini terbuka kepada calon persendirian yang ingin mendaftar untuk Peperiksaan SPM 2023.

Adakah calon yang telah menamatkan Peperiksaan SPM tahun 2022 layak mendapat pengecualian bayaran?

Ya, calon yang telah menamatkan Peperiksaan SPM tahun 2022 dibebaskan daripada membayar bayaran pendaftaran.

Bagaimanakah calon persendirian boleh mendaftar untuk Peperiksaan SPM 2023?

Calon persendirian boleh mendaftar dalam talian melalui Sistem Pengurusan Peperiksaan (SPPAT) di laman web sppat.moe.gov.my.