FSA2 KWSP: Pengeluaran Dari Akaun 2 Melalui Pembiayaan Peribadi

Posted on

fasiliti akaun 2 kwsp

Bantuan

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) telah mengeluarkan terma dan syarat untuk Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) berdasarkan pengumuman Kementerian Kewangan pada 21 Mac 2023. FSA2 bertujuan membantu ahli KWSP memperoleh pembiayaan peribadi melalui institusi perbankan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah rincian terma dan syarat FSA2:

  • Simpanan dalam Akaun 2 hanya boleh digunakan untuk membayar pembiayaan peribadi melalui Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, dengan pembayaran hanya dibuat kepada institusi perbankan setelah ahli mencapai umur 50 hingga 55 tahun, berdasarkan Akta KWSP 1991.
  • Pihak bank akan menguruskan permohonan pembiayaan peribadi melalui FSA2, dan ahli perlu memenuhi syarat kelayakan KWSP dan institusi perbankan sebelum membuat permohonan.
  • FSA2 akan dilaksanakan dalam dua fasa, dimana ahli yang layak berumur 40 tahun ke atas boleh memohon pada Fasa 1 yang akan bermula pada 7 April 2023, selama setahun. Tarikh mula Fasa 2 untuk ahli di bawah umur 40 tahun akan diumumkan kemudian.
  • Ahli KWSP warganegara Malaysia di bawah umur 55 tahun yang mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP mereka boleh membuat notis awal untuk Pengeluaran Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, dengan jumlah maksimum pembiayaan sebanyak RM50,000, dan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun.
  • Kadar faedah atau keuntungan yang akan dikenakan oleh bank-bank yang mengambil bahagian di bawah program ini adalah antara 4% hingga 5%, lebih rendah daripada kadar pasaran semasa iaitu 8% hingga 15%.
  • FSA2 disasarkan kepada ahli KWSP yang mempunyai simpanan dalam Akaun 2 dan pendapatan yang berpatutan bagi memastikan mereka mampu membiayai dan membayar balik tanpa menjejaskan simpanan persaraan mereka.

Permohonan dan Semakan Kelayakan FSA2

Untuk permohonan dan semakan kelayakan Fasiliti Sokongan akaun 2, boleh layari https://fsa2.kwsp.gov.my/ (Bermula 5 April 2022).

kwsp fsa2
FSA2 KWSP: Pengeluaran Dari Akaun 2 Melalui Pembiayaan Peribadi 2

FSA2 menawarkan penyelesaian praktikal untuk ahli KWSP yang menghadapi isu ketidakcukupan tunai sementara dengan menyediakan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi dengan impak minimum kepada simpanan persaraan mereka. KWSP akan membayar prinsipal dan dividen terkumpul daripada Akaun 2 ke dalam akaun pembiayaan ahli dengan bank pada umur 50 hingga 54 tahun jika ahli memilih Pengeluaran Umur 50 Tahun, dan pada umur 55 tahun jika ahli memilih Pengeluaran Umur 55 Tahun. Saat ini, MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN) mengambil bahagian dalam FSA2, dan KWSP akan mempertimbangkan untuk menambah bank lain pada masa hadapan.

Tags:

bantuan terkini