Semakan No Cukai Pendapatan Individu (TIN Hasil)

Cover image

Nombor cukai pendapatan selalunya diperlukan untuk pelbagai urusan rasmi yang melibatkan kewangan. Ramai yang mendaftar cukai pada LHDN tetapi tidak me ngetahui nombor cukai pendapatan masing-masing.

Di sini kami kongsikan cara untuk mengetahui nombor cukai pendapatan masing-masing. Nombor cukai ini adalah berbeza dengan nombor kad pegenalan anda.

Nombor cukai pendapatan ini juga disebut sebagai Tax ID Number (TIN)

Cara Semakan Nombor Cukai

Cara untuk membuat semakan nombor cukai adalah seperti berikut:

  • Layari laman web https://mytax.hasil.gov.my/

  • Login dengan butiran login tax anda. Jika tidak pernah ada akaun, klik butang daftar.

  • Selepas berjaya mendaftar, login seperti biasa, dan maklumat nombor ID Cukai anda akan dipaparkan pada bahagian atas.

Apa itu Cukai Pendapatan?

Cukai pendapatan individu adalah pajak yang dikenakan kepada setiap individu berdasarkan pendapatan yang diperolehi. Dalam sistem pajak yang progresif, amaun cukai yang perlu dibayar akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan.

Pendapatan yang dikenakan cukai termasuklah gaji, elaun, pendapatan dari perniagaan atau profesion, pendapatan dari harta tanah dan bangunan, dividen dan sebagainya. Ada juga beberapa pendapatan yang dikecualikan daripada cukai pendapatan individu, seperti pendapatan zakat, darjah kehormatan dan beberapa lagi yang ditentukan oleh kerajaan.

cukai mytax

Setiap individu yang memperoleh pendapatan diwajibkan untuk mengisytiharkan pendapatan dan membayar cukai pendapatan kepada kerajaan pada tarikh yang ditentukan. Jumlah cukai yang perlu dibayar boleh ditentukan dengan menggunakan kadar cukai yang ditetapkan oleh kerajaan setiap tahun dan boleh dikurangkan dengan potongan cukai yang dibenarkan seperti bayaran pendidikan anak-anak dan bayaran ansuran rumah.

Sebagai contoh, jika kadar cukai pendapatan individu tahun ini adalah 20% dan seseorang memperoleh pendapatan sebanyak RM50,000, cukai yang perlu dibayar adalah RM10,000. Namun, jika individu tersebut mempunyai anak yang sedang belajar dan telah membuat bayaran ansuran rumah, ia boleh mengira potongan cukai yang dibenarkan dan mengurangkan amaun cukai yang perlu dibayar.

artikel lain:

Cukai pendapatan individu sangat penting kerana ia merupakan salah satu sumber pendapatan utama kerajaan untuk membiayai perbelanjaan negara. Kerajaan boleh menggunakan wang cukai untuk membangunkan infrastruktur, menyediakan perkhidmatan awam yang berkualiti dan membantu golongan yang kurang bernasib baik. Oleh itu, setiap individu harus bertanggungjawab untuk mengisytiharkan pendapatan dan membayar cukai dengan betul dan tepat pada masa yang ditentukan.