Anda Perlu Buat Permohonan Baru STR Jika Termasuk Kategori ini

Posted on

Bantuan

Sumbangan Tunai Rahmah (STR) adalah satu inisiatif kerajaan yang bertujuan untuk membantu rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah. STR memberikan bantuan kewangan secara tunai kepada individu yang memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia.

Syarat Permohonan Baru STR

Siapakah yang perlu membuat permohonan STR? Pemohon yang perlu membuat permohonan baharu STR adalah seperti berikut:

  1. Pemohon yang tiada rekod dalam sistem STR Jika anda belum pernah menerima STR sebelum ini, anda layak memohon STR baharu.
  2. Berpendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah Pemohon yang mempunyai pendapatan isi rumah RM5,000 dan ke bawah juga layak memohon STR.
  3. Berpendapatan RM2,500 dan ke bawah untuk individu bujang / tiada pasangan / tiada anak yang menepati syarat kelayakan Individu yang mempunyai pendapatan RM2,500 dan ke bawah dan tiada pasangan atau anak yang layak memohon STR.

Bagaimana membuat permohonan baharu STR?

Untuk membuat permohonan baharu STR, anda perlu mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui portal MYSTR https://bantuantunai.hasil.gov.my/

Anda perlu mengisi maklumat peribadi dan mengemukakan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, surat pengesahan pendapatan dan surat pengesahan bank.

Selepas itu, permohonan anda akan diproses oleh pihak STR dan anda boleh menyemak statu permohonan melalui portal MYSTR.

Bagaimana membuat kemas kini permohonan STR? Pemohon yang perlu membuat kemas kini permohonan STR adalah seperti berikut:

  1. Tidak mengemaskini permohonan tiga tahun berturut-turut sepanjang pelaksanaan BSH 2020, BPR 2021 dan BKM 2022 Jika anda telah menerima STR sebelum ini, anda perlu mengemaskini permohonan anda sekurang-kurangnya setiap tiga tahun berturut-turut semasa pelaksanaan Bantuan Sara Hidup (BSH) 2020, Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) 2021 dan Bantuan Khas Masyarakat (BKM) 2022.
  2. Penerima STR Fasa 1 yang mempunyai perubahan maklumat terkini Jika anda telah menerima STR Fasa 1 sebelum ini dan terdapat perubahan dalam maklumat anda seperti alamat, nombor telefon atau status keluarga, anda perlu mengemaskini maklumat tersebut melalui portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia.

Kesimpulannya, STR adalah satu bentuk bantuan kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu individu yang berpendapatan rendah. Jika anda memenuhi syarat kelayakan, sila memohon secara dalam talian melalui portal rasmi Kementerian Kewangan Malaysia.

Tags:

bagaimana cara buat permohonan baru STR / siapa yang perlu buat permohonan baru STR / syarat permohonan baru STR

bantuan terkini