Cara Membuat Aduan Terhadap Perkhidmatan Penjawat Awam

Cover image

Jika anda memiliki aduan atau ingin memberikan maklum balas mengenai perkhidmatan awam oleh pegawai atau institusi kerajaan, anda boleh mengemukakan aduan kepada Biro Pengaduan Awam (BPA) yang bertanggungjawab mengendalikan aduan/maklum balas terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam di Malaysia.

Panduan Membuat Aduan Penjawat Awam

Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk membuat aduan kepada penjawat awam kerajaan:

Langkah 1: Akses Laman Web Biro Pengaduan Awam (BPA) Buka laman web Biro Pengaduan Awam (BPA) yang boleh diakses secara dalam talian ( https://pcb.spab.gov.my/eApps/sdmscasepool/SdmsCasePool/add.do ). Pastikan anda mempunyai akses internet yang stabil dan peranti yang boleh terhubung ke internet.

Langkah 2: Isi Maklumat Aduan/Maklum Balas Pada laman web BPA, anda akan menjumpai borang aduan/maklum balas yang perlu diisi. Isikan borang tersebut dengan maklumat yang relevan, termasuk:

  • Jenis Aduan/Maklum Balas: Pilih jenis aduan atau maklum balas yang sesuai dari pilihan yang disediakan.

  • Tajuk: Tulis tajuk ringkas yang mencerminkan isu atau aduan yang ingin anda sampaikan.

  • Butiran: Terangkan dengan terperinci aduan atau maklum balas yang ingin anda sampaikan. Berikan maklumat sejelas mungkin agar pihak berkuasa dapat memahami masalah anda dengan baik.

  • Agensi: Pilih agensi kerajaan yang berkaitan dengan aduan anda. Jika aduan anda melibatkan agensi swasta yang dikawal selia oleh agensi kerajaan, sila kemukakan aduan terus kepada agensi swasta tersebut atau kepada agensi kerajaan yang mengawasi mereka.

Langkah 3: Lokasi (Pilihan) Jika aduan anda berkaitan dengan lokasi tertentu, anda boleh mengisi bahagian ini dengan maklumat lokasi yang relevan. Ini dapat membantu pihak berkuasa mengenal pasti dan menangani masalah dengan lebih tepat.

Langkah 4: Lampiran (Pilihan) Jika anda mempunyai bukti atau dokumen sokongan yang ingin anda sertakan, anda boleh melampirkannya dalam bentuk fail yang berkaitan pada borang aduan. Ini dapat membantu mengkukuhkan aduan anda dan memberikan bukti yang kukuh berkaitan dengan masalah yang anda hadapi.

Langkah 5: Butiran Peribadi Anda Berikan maklumat peribadi anda yang diminta dalam borang, termasuk:

  • Nama: Tuliskan nama penuh anda.

  • No. Pengenalan: Masukkan nombor pengenalan yang sah, seperti NRIC atau pasport.

  • No. Telefon: Berikan nombor telefon yang boleh dihubungi.

  • No. Telefon Bimbit: Jika anda mempunyai nombor telefon bimbit, tuliskan di sini.

  • E-mel: Berikan alamat emel yang aktif.

Langkah 6: Akaun Pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) Jika anda sudah mempunyai akaun pengguna Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA), tandakan kotak yang sesuai pada borang aduan. Jika anda belum mempunyai akaun, anda boleh membuatnya dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di laman web BPA. Memiliki akaun pengguna akan memudahkan anda untuk mengakses status aduan dan berkomunikasi dengan pihak berkuasa.

Langkah 7: Akuan Pengesahan Sebelum menghantar aduan anda, baca dan fahami takrif aduan dan prosedur pengurusan aduan oleh Kerajaan Malaysia. Setelah itu, tandakan kotak pada bahagian “Akuan Pengesahan” untuk mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami prosedur tersebut. Pastikan semua maklumat diri dan aduan yang anda kemukakan adalah benar dan anda bertanggungjawab terhadapnya.

Penafian: Perlu diingat bahawa Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan, atau tanggungjawab yang timbul daripada penggunaan perkhidmatan ini.

Dengan mengikuti panduan langkah-langkah di atas, anda dapat membuat aduan kepada penjawat awam kerajaan dengan mudah melalui Biro Pengaduan Awam (BPA). Proses ini memungkinkan anda untuk menyampaikan keluhan atau memberikan umpan balik mengenai perkhidmatan awam dan membantu meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan oleh institusi-institusi kerajaan di Malaysia.