Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL

Posted on

Informasi

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah memperkenalkan Sistem ePenilaian & Hartanah, satu platform digital yang menyediakan perkhidmatan atas talian bagi beberapa fungsi di Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta. Sistem ini memudahkan pengguna untuk mengakses perkhidmatan secara mudah dan cepat tanpa perlu pergi ke pejabat DBKL.

Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL

Beberapa fungsi yang disediakan dalam Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL adalah seperti log masuk, penukaran nama pemilik cukai taksiran, penukaran alamat surat menyurat cukai taksiran, status permohonan, makluman, dan pengumuman.

Salah satu fungsi penting dalam Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL adalah penukaran nama pemilik cukai taksiran. Pengguna yang ingin menukar nama pemilik cukai taksiran boleh mengakses sistem ini untuk mengemukakan permohonan secara dalam talian. Selain itu, pengguna juga boleh menggunakan sistem ini untuk memohon penukaran alamat surat menyurat cukai taksiran.

Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL juga menyediakan maklumat mengenai status permohonan pengguna. Pengguna boleh menyemak status permohonan mereka di dalam sistem ini. Selain itu, pengguna juga akan mendapat makluman mengenai sebarang perkembangan terbaru dalam Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL.

Bagi pemilik hartanah, Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL mempunyai fungsi yang penting iaitu pindah milik pegangan berkadar. Pemilik hartanah yang ingin menjual atau memindahkan hak milik hartanah perlu memberi notis kepada pihak berkuasa tempatan dalam Borang I atau Borang J mengikut seksyen 160, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Dalam Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL, pemilik hartanah boleh mengakses Borang I dan Borang J dalam Jadual Pertama kepada Akta ini untuk mengemukakan notis secara dalam talian.

Bagi pengguna yang gagal mengemaskini notis pindah milik pegangan berkadar, mereka boleh didenda tidak melebihi RM 2,000 atau penjara enam bulan atau kedua-duanya mengikut Seksyen 160(3), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

Mulai 1 April 2023, DBKL akan memperkenalkan sistem permohonan penukaran nama pemilik dan alamat surat menyurat cukai taksiran secara dalam talian. Ini bermakna pengguna perlu mengakses Sistem ePenilaian & Hartanah DBKL untuk memohon penukaran nama pemilik atau alamat surat menyurat cukai taksiran.

Tags:

bantuan terkini