Senarai Bantuan Kewangan Kerajaan Pada Bulan September 2023

Posted on

SENARAI BANTUAN KERAJAAN

Bantuan

Belanjawan 2023 telah membawa pelbagai inisiatif dan bantuan kewangan untuk rakyat Malaysia. Dari bantuan tunai hingga subsidi dan insentif, pelbagai skim telah diperkenalkan untuk membantu golongan yang memerlukan. Artikel ini akan membincangkan secara terperinci mengenai bantuan kewangan yang tersedia pada bulan September 2023 berdasarkan informasi dari laman web Kementerian Kewangan.

Bantuan Tunai

 1. Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) 2023: Bantuan tunai RM800 untuk tempoh 4 bulan bagi pekebun kecil getah.
 2. Bantuan Kanak-Kanak (BKK): Bantuan tunai bagi keluarga atau penjaga kepada anak atau kanak-kanak yang tiada penjaga.
 3. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB): Bantuan tunai bagi OKU yang tidak berupaya bekerja dan berdaftar di bawah JKM.
 4. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/Pesakit Kronik Terlantar (BPT): Bantuan tunai bagi penjaga OKU atau pesakit kronik yang terlantar.
 5. Bantuan Warga Emas (BWE): Bantuan tunai bagi warga emas miskin tegar yang berkelayakan.

Subsidi dan Insentif

 1. Subsidi Yuran Pengasuhan Taska: Subsidi yuran taska RM180 sebulan bagi penjawat awam.
 2. Pas Bulanan My50: Pas perjalanan bulanan bagi rakyat Malaysia.
 3. Pas Transit myBAS50: Pas perjalanan bulanan bagi rakyat Johor Bahru.
 4. Program MyPSV: Subsidi bayaran bagi golongan B40 untuk mendapatkan lesen teksi, bas, dan e-hailing.
 5. Program MyLesen B2: Subsidi bayaran bagi golongan B40 untuk mendapatkan lesen motosikal B2.

Pindaan Dasar dan Akta

 1. Pelepasan Kebankrapan: Pelepasan kebankrapan serta merta bermula 1 Mac 2023 bagi kes-kes kecil (kurang dari RM50 ribu).
 2. Pindaan Akta Insolvensi 1967: Pindaan bagi kes bankrap untuk pelepasan automatik.

Belanjawan 2023 telah membawa banyak kebaikan dan bantuan kewangan untuk rakyat Malaysia. Dari bantuan tunai hingga subsidi dan insentif, setiap inisiatif dirancang untuk membantu golongan yang memerlukan. Adalah penting bagi rakyat untuk mengetahui dan memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan kualiti hidup.

Info lanjut cara permohonan: https://budget.mof.gov.my/manfaat/rakyat-kewangan.html

Tags:

bantuan terkini