Semakan Bantuan JKM 2023 (Status Bayaran dan Permohonan)

Posted on

semakan status jkm

Bantuan

Semakan status permohonan bantuan adalah langkah penting dalam memastikan bantuan kewangan yang disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dapat diberikan kepada mereka yang memerlukannya.

Semakan JKM

JKM telah memperkenalkan kemudahan semakan ini melalui laman web rasmi mereka di https://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/login.jsp. Di laman web tersebut, pemohon hanya perlu mengklik pada pautan “Semakan Status Permohonan Bantuan” untuk mendapatkan maklumat terkini tentang permohonan bantuan mereka.

bantuan JKM
Semakan Bantuan JKM 2023 (Status Bayaran dan Permohonan) 2

Bantuan JKM

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan perkhidmatan bantuan kewangan kepada kumpulan sasar yang memerlukan agar mereka dapat terus hidup dengan sempurna. Walaupun Kerajaan Malaysia tidak mengamalkan konsep Negara Kebajikan secara keseluruhan, bantuan kewangan yang disediakan oleh JKM bertujuan membantu individu-individu dalam pemulihan, pencegahan, pembangunan, dan pengintegrasian sosial. Proses pemberian bantuan juga mempertimbangkan potensi setiap penerima bantuan untuk hidup secara mandiri.

OBJEKTIF PEMBERIAN BANTUAN

Pemberian bantuan kewangan oleh JKM mempunyai beberapa objektif utama, iaitu:

 1. Memenuhi keperluan asas: Bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban penerima bantuan dengan memenuhi keperluan asas mereka.
 2. Alat sokongan sosial: Bantuan tersebut juga berfungsi sebagai alat untuk menilai kemampuan penerima bantuan agar mereka dapat menjadi mandiri dan mengurangkan kebergantungan terhadap bantuan.
 3. Alat pemulihan: Melalui bantuan ini, penerima bantuan diharapkan dapat terus tinggal bersama komuniti atau masyarakat setempat.
 4. Sumber kewangan sementara: Bantuan kewangan yang diberikan membantu penerima bantuan untuk terus menjalani kehidupan yang baik dan sejahtera.

KELAYAKAN MEMOHON BANTUAN KEBAJIKAN

Setiap permohonan bantuan perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa jenis bantuan yang disediakan, antaranya:

 1. Bantuan Kanak-Kanak (BKK)
 2. Elaun Pekerja Cacat (EPC)
 3. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)
 4. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/Pesakit Kronik Terlantar (BPT)
 5. Bantuan Warga Emas (BWE)
 6. Bantuan Am Persekutuan (BA)
 7. Bantuan Anak Pelihara (BAP)
 8. Bantuan Latihan Perantis (BLP)
 9. Bantuan Geran Pelancaran (GP)
 10. Bantuan Alat Tiruan/Alat Sokongan (BAT)
 11. Tabung Bantuan Segera (TBS)

Pelaksanaan bantuan kebajikan ini berada dalam konteks Senarai Bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, yang tertulis dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia di bawah senarai 3 – jadual kesembilan Senarai Perundangan.

CARA MEMOHON

Permohonan bantuan kewangan diuruskan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang dikemukakan akan menjalani proses siasatan bagi menilai kelayakan pemohon. Prinsip utama dalam pemberian bantuan adalah berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

Bagi memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta untuk membawa dokumen sokongan semasa ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Jajahan/Bahagian. Dokumen-dokumen yang perlu dibawa termasuk salinan Kad Pengenalan pemohon, salinan Kad Pengenalan suami/isteri/ibu/bapa/anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak/ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan dokumen lain yang berkaitan.

BORANG YANG BERKAITAN

Untuk memudahkan permohonan, terdapat borang-borang yang perlu diisi. Antaranya adalah:

 1. JKM 18 – Borang Permohonan Bantuan Borang ini perlu diisi lengkap dengan maklumat diri pemohon dan maklumat berkaitan dengan jenis bantuan yang dipohon.
 2. JKM 20 – Borang Kaji Semula Bantuan Borang ini digunakan untuk membuat kaji semula terhadap bantuan yang telah diberikan. Penerima bantuan perlu mengemukakan borang ini bagi tujuan penilaian semula keperluan mereka.

Semakan bantuan JKM melalui laman web https://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/login.jsp merupakan langkah yang penting bagi memastikan penerima bantuan mendapat maklumat terkini mengenai permohonan mereka. Proses permohonan dan pemberian bantuan kewangan oleh JKM adalah untuk meringankan beban penerima bantuan dan membantu mereka untuk hidup secara berdikari.

Tags:

bantuan terkini