Program Juara Lestari: Permohonan dan Semakan 2023

Cover image

Program Juara Lestari adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh SME Bank, bertujuan untuk membina keupayaan Perusahaan Sosial Asas (PSA) dan membantu mereka mencapai status “Champion” dalam kelestarian masyarakat. Program ini adalah sebahagian daripada Rangka Tindakan Keusahawanan Sosial Malaysia 2030 (SEMMy2030).

Mengenai Program Juara Lestari

Program Juara Lestari adalah sebuah program pembangunan kapasiti yang dirancang khusus untuk PSA yang telah mendapat penarafan dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Program ini bertujuan untuk membantu PSA mencapai kriteria Perusahaan Sosial Akreditasi.

Permohonan untuk menyertai program ini akan dibuka mulai 15 April 2023 hingga 30 Jun 2023. Program ini terhad kepada 200 PSA yang telah mendapat penarafan Keusahawanan Sosial.

Fasa Program Juara Lestari

Program Juara Lestari dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama adalah sesi latihan yang bertujuan untuk membangunkan model perniagaan PSA yang menepati kriteria Perusahaan Sosial Akreditasi. Ini termasuk memahami kepentingan amalan pengurusan kewangan dan perakaunan, membimbing peserta dengan dokumentasi yang bersesuaian untuk memohon sebagai Perusahaan Sosial yang diakreditasi, dan memastikan keuntungan digunakan untuk menyelesaikan misi sosial yang telah ditetapkan oleh PSA.

Fasa kedua adalah sesi bimbingan kepada 50 PSA yang berjaya untuk memastikan Perusahaan Sosial Akreditasi lebih mampan dan berdaya maju. Perusahaan Sosial yang berjaya akan mendapat seeding fund selepas mendapat kelulusan dari KUSKOP.

Bagaimana Untuk Memohon

Untuk maklumat lanjut tentang cara memohon, sila hubungi Centre for Entrepreneur Development and Research (CEDAR) melalui emel di [email protected] atau telefon di +603-2615 2020.

Kesimpulan

Program Juara Lestari adalah peluang yang hebat untuk Perusahaan Sosial Asas untuk membangunkan keupayaan mereka dan mencapai status akreditasi. Dengan bantuan dan bimbingan yang disediakan oleh program ini, PSA dapat bergerak maju untuk mencapai misi sosial mereka dan membuat perubahan positif dalam masyarakat.

Apa itu Program Juara Lestari?

Program Juara Lestari adalah sebuah inisiatif oleh SME Bank yang bertujuan untuk membina keupayaan Perusahaan Sosial Asas dan membantu mereka mencapai status “Champion” dalam kelestarian masyarakat.

Siapa yang layak untuk Program Juara Lestari?

Program ini terbuka kepada Perusahaan Sosial Asas yang telah mendapat penarafan dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) dan selaras dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Rangka Keusahawanan Sosial SEMy 2023.

Apa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Sosial Akreditasi dalam konteks Program Juara Lestari?

Perusahaan Sosial Akreditasi adalah perusahaan sosial yang telah memenuhi kriteria tertentu, termasuk penggunaan keuntungan untuk menyelesaikan misi sosial yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Sosial tersebut.

Bagaimana cara untuk memohon Program Juara Lestari?

Untuk maklumat lanjut tentang cara memohon, sila hubungi Centre for Entrepreneur Development and Research (CEDAR) melalui emel di [email protected] atau telefon di +603-2615 2020.

Apa yang akan diperoleh oleh Perusahaan Sosial Asas yang berjaya dalam Program Juara Lestari?

Perusahaan Sosial Asas yang berjaya dalam Program Juara Lestari akan mendapat seeding fund selepas mendapat kelulusan dari Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP). Mereka juga akan mendapat bimbingan untuk memastikan Perusahaan Sosial Akreditasi lebih mampan dan berdaya maju.


Sumber: SME Bank - Skim Juara Lestari