Permohonan Bantuan Awal IPT Kelantan 2023

Cover image

Portal Rasmi MAIK (Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan) menyediakan maklumat mengenai Skim Bantuan Melanjutkan Pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Tempatan (IPT). Skim ini ditujukan khusus untuk pelajar semester satu yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat Asasi, Diploma, dan Ijazah. Skim ini mempunyai beberapa kategori asnaf yang layak menerima bantuan, termasuk fakir, miskin, fisabilillah, dan muallaf.

Kriteria Kelayakan

  1. Agama: Pemohon harus beragama Islam.

  2. Status Penduduk: Pemohon haruslah rakyat negeri Kelantan atau bermastautin di negeri Kelantan.

  3. Pendapatan: Pendapatan Ketua Isi Rumah tidak boleh melebihi RM3,500 untuk kategori fakir dan miskin, manakala bagi kategori fisabilillah, pendapatan boleh di antara RM3,501 hingga RM10,000.

  4. Bidang Pengajian: Harus memberi manfaat dan tidak menyalahi hukum syara’.

  5. Status Pelajaran: Harus sepenuh masa dan tidak menerima tajaan atau biasiswa dari mana-mana agensi.

Dokumen yang Diperlukan

Salinan Kad Pengenalan, surat tawaran IPT, akaun Tabung Haji, dan akaun bank yang aktif adalah antara dokumen yang diperlukan. Selain itu, salinan slip gaji atau pengesahan pendapatan juga diperlukan.

Kaedah Permohonan

Permohonan boleh dibuat secara “online” menerusi Portal Rasmi MAIK. Pautan: https://eagihan.e-maik.my/

Dokumen-dokumen berkaitan perlu dimuat naik ke dalam sistem e-agihan MAIK.

Jumlah Bantuan

Berikut adalah jadual menunjukkan jumlah bantuan IPT Kelantan:

Cara Pembayaran

Pembayaran bantuan akan dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT).

bantuan maik

Analisis

Graf di atas menunjukkan kategori asnaf dan pendapatan Ketua Isi Rumah yang layak untuk skim ini. Ini adalah contoh dan mungkin tidak mencerminkan statistik sebenar.

Skim Bantuan Melanjutkan Pelajaran ke IPT adalah satu inisiatif yang baik untuk membantu golongan yang memerlukan dalam mengejar pendidikan tinggi. Dengan mematuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan, pelajar berpotensi dapat menerima bantuan kewangan yang signifikan untuk melanjutkan pelajaran.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi MAIK melalui talian +609-7481512 atau emel ke maik [at] e-maik [dot] my.