Bantuan Kewangan Asasi 2023 (Permohonan dan Semakan Status)

Posted on

bantuan kewangan asasi

Informasi

Program Bantuan Kewangan Asasi merupakan sebuah inisiatif yang diwujudkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Program ini bermula sejak sesi pengambilan pelajar tahun 2005/2006 dan diwujudkan berikutan pemindahan tanggungjawab dari Kementerian Pelajaran Malaysia.

Objektif Program

Tujuan utama program ini adalah untuk memberikan bantuan kewangan kepada pelajar dari golongan B40 dan M40 yang sedang mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam. Ini adalah sejajar dengan misi Kementerian Pengajian Tinggi untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi.

Golongan Sasaran

Program ini khusus ditujukan kepada pelajar yang berasal dari golongan B40 dan M40. Syarat kelayakan masuk adalah lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau kelayakan yang setaraf dengannya.

Peringkat Pengajian

Program ini hanya terbuka kepada pelajar yang sedang mengikuti program bertaraf asasi.

Tempat Pengajian

Program ini ditawarkan di beberapa universiti awam di Malaysia, termasuk:

 1. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 2. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 3. Universiti Malaya (UM)
 4. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 5. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 6. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 7. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 8. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 9. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 10. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 11. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
 12. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 13. Universiti Utara Malaysia (UUM)

Perjanjian

Pelajar yang mendapat bantuan ini diwajibkan untuk menandatangani perjanjian dengan seorang penjamin. Penjamin ini mestilah seorang Warganegara Malaysia dan tidak berstatus muflis. Jika pelajar gagal menamatkan program pengajian dengan jayanya, mereka perlu membayar balik jumlah bantuan kewangan yang telah diterima.

Syarat dan Kelayakan

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Tergolong dalam kumpulan B40 dan M40 pada tahun semasa.
 3. Mengikuti program bertaraf asasi di Universiti Awam.
 4. Kursus pengajian telah diperakui dan diluluskan oleh Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi.

Permohonan dan Semakan

Tawaran kepada pelajar baharu dibuat berdasarkan kepada senarai yang dikemukakan oleh pihak Universiti Awam kepada Kementerian Pengajian Tinggi setelah pelajar selesai mendaftar kursus di pusat pengajian asasi masing-masing.

Semakan dan tawaran program boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang KPT. Dokumen perjanjian yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada universiti masing-masing. Tuntutan bayaran pelajar asasi sedia ada akan dibuat melalui pentadbir universiti masing-masing pada setiap semester.

Semakan status pula boleh dibuat dengan melayari: https://biasiswa.mohe.gov.my/bantuanasasi/index2.php

bantuan asasi kewangan
Bantuan Kewangan Asasi 2023 (Permohonan dan Semakan Status) 2

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Bahagian Biasiswa, Kementerian Pengajian Tinggi, Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 Putrajaya. Hotline: +603-8888 1616 (Hotline) / +603-8870 6368 (Waktu Operasi: 8.30 pagi – 4.30 petang, Isnin – Jumaat). E-mel: [email protected].

Kesimpulan

Program Bantuan Kewangan Asasi adalah sebuah inisiatif penting yang membuka peluang pendidikan tinggi kepada golongan yang kurang berkemampuan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, program ini berjaya menjangkau golongan sasaran dengan efektif.

Dengan ini, saya harap artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam mengenai Program Bantuan Kewangan Asasi di Universiti Awam Malaysia.

Tags:

bantuan terkini