eSPKWS : Login Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS) boleh diakses dengan melayari pautan di https://spkws.moe.gov.my/login.php .

Login eSPKWS

Anda boleh login ke sistem eSPKWS dengan melayari pautan:

espkws
eSPKWS : Login Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah 3

Apa Itu eSPKWS?

eSPKWS adalah singkatan daripada “Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah”. Ini adalah sebuah platform digital yang memudahkan sekolah dalam menguruskan kewangan mereka. Sistem ini membolehkan sekolah mencapai kecekapan, ketepatan, dan ketelusan dalam pengurusan wang dan perbelanjaan.

Anda boleh juga mengakses panduan yang disediakan oleh pihak KPM berkenaan eSPKWS dengan klik pautan https://spkws.moe.gov.my/nota.php