Doa Qunut: Cara Bacaan dalam Arab dan Rumi (Solat Subuh)

Cover image

Doa Qunut adalah sebuah doa yang dibaca dalam solat fardhu (solat wajib) pada rakaat ke-2 dalam solat subuh. Doa ini dibaca di belakang imam atau pemimpin solat dan dibaca dengan suara yang keras.

Bacaan Doa Qunut

Doa Qunut dalam bahasa Melayu berbunyi:

 1. “Allahumma dini fiman hadait,

 2. wa ‘afini fiman ‘afait

 3. wa tawallani fiman tawallait

 4. wa baarik li fimaa a’ait

 5. wa qini sharra maa qadait

 6. faiinnaka taqdi walaa yuqda ‘alayk

 7. wa innahu laa yazillu man waalait

 8. wa la yaizzu man adait

 9. tabaarakta Rabbana wa ta’aalait

 10. falakal hamdu ala ma qadhait

 11. wa astagfiruka wa atubu ilaik

 12. wa sallahu ala saidina muhamddin nabiyil ummiyi wa ala alihi wassabihi wassalam.

Makna dari doa ini adalah:

 1. “Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaiman mereka yang telah Engkau tunjukkan.

 2. Dan berilah kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah berikan kesihatan.

 3. Dan peliharalah daku sebagaimana orang yang telah Engkau peliharakan.

 4. Dan berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan.

 5. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan yang Engkau telah tentukan.

 6. Maka sesungguhnya Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum.

 7. Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin.

 8. Dan tidak mulia orang yang Engkau memusuhinya.

 9. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha tinggi Engkau.

 10. Maha bagi Engkau segala pujian di atas yang Engkau hukumkan.

 11. Ku memohon ampun dari Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga Allah) mencurahkan rahmat

 12. dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya.”

Apakah Maksud Doa Qunut?

Perkataan Qunut berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud;

 • berdiri lama

 • diam

 • selalu tunduk

 • khusyuk.

Maksudnya dari segi istilah ialah sebuah doa yang dibaca di dalam solat pada tempat dan waktu yang dikhususkan semasa berdiri.

Selain solat subuh Qunut juga dibaca pada waktu:

 • solat Tarawih dan solat-solat yang lain. Ia dikenali sebagai Qunut Witir (yang dibaca dalam solat witir)

 • Qunut Nazilah (yang sunat dibaca ketika berlakunya musibah atau bencana).

Kelebihan Membaca Doa Qunut

 • Doa qunut dapat menambah kekuatan iman seseorang, karena dengan membaca doa qunut seseorang merasa lebih dekat dengan Allah SWT.

 • Doa qunut dapat menambah kekuatan dalam berdoa, sehingga doa yang diajukan lebih dikabulkan oleh Allah SWT.

 • Doa qunut dapat menambah kekuatan dalam menghadapi musuh dan kejahatan, karena doa qunut merupakan doa permohonan perlindungan kepada Allah SWT.

 • Doa qunut dapat membuat seseorang lebih tenang dan damai dalam hidupnya.

 • Doa qunut dapat menambah rasa syukur karena dengan membaca doa qunut seseorang merasa lebih dekat dengan Allah SWT dan merasa lebih dikasihi oleh Allah SWT.

artikel lain: