Permohonan Diskaun 20% Bayaran Balik PTPTN Sebelum Hujung Bulan ini

Cover image

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah memperkenalkan insentif diskaun bayaran balik pinjaman bagi memberi manfaat kepada peminjam. Pelaksanaan diskaun ini bermula pada 1 Mac 2023 dan berakhir pada 31 Mei 2023. Pemberian diskaun melibatkan empat kategori dan peminjam dapat memohon mengikut kriteria yang ditetapkan.

Manfaat kepada peminjam PTPTN Pemberian diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN memberikan manfaat kepada peminjam dengan mengurangkan jumlah hutang yang perlu dibayar. Ini memberikan peluang kepada peminjam untuk melunaskan pinjaman dengan lebih cepat dan memberikan lega kewangan kepada mereka. Dengan adanya diskaun ini, peminjam akan merasakan kesan positif terhadap kewangan peribadi mereka.

Kategori Pemberian Diskaun PTPTN

Kategori pemberian diskaun PTPTN telah menetapkan empat kategori pemberian diskaun dengan kadar yang berbeza. Kategori tersebut adalah seperti berikut:

 1. Atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman - Peminjam yang melunaskan pinjaman mereka sepenuhnya berpeluang untuk mendapatkan diskaun sebanyak 20% daripada jumlah hutang yang perlu dibayar.

 2. Penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang - Peminjam yang telah melunaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah hutang mereka berpeluang mendapatkan diskaun sebanyak 15% daripada jumlah hutang yang masih belum dilunaskan.

 3. Bayaran balik melalui potongan gaji atau Debit Terus (Direct-Debit) mengikut jadual bayaran balik - Peminjam yang membuat bayaran balik melalui potongan gaji atau melalui Debit Terus (Direct-Debit) dan sedang melunaskan pinjaman mereka berpeluang mendapatkan diskaun sebanyak 15% secara automatik. Bagi peminjam yang ingin menggunakan kaedah bayaran ini, mereka perlu memohon melalui aplikasi myPTPTN atau Laman Rasmi PTPTN.

 4. Bayaran melalui aplikasi myPTPTN - Peminjam yang menggunakan aplikasi myPTPTN untuk membuat bayaran balik akan mendapat diskaun sebanyak 5% daripada jumlah bayaran yang perlu dibayar. Untuk memohon diskaun ini, peminjam boleh memuat turun aplikasi myPTPTN melalui “App Store” (untuk pengguna iOS), “Play Store” (untuk pengguna Android), atau “Huawei AppGallery” (untuk pengguna Huawei). Proses memuat turun dan menggunakan aplikasi ini adalah mudah dan selamat.

 5. Boleh juga terus layari: https://myptptn.ptptn.gov.my/ptptn/app/landing

Cara Memohon

Berikut adalah cara untuk memohon diskaun PTPTN mengikut kategori yang berbeza:

 1. Atas baki hutang penyelesaian penuh pinjaman (20%): Peminjam perlu membuat pengesahan baki pinjaman melalui aplikasi myPTPTN, Laman Rasmi PTPTN, atau menghubungi Eksekutif Pemasaran PTPTN.

 2. Penyelesaian sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang (15%): Peminjam yang telah melunaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah hutang mereka perlu mengemukakan permohonan melalui aplikasi myPTPTN atau Laman Rasmi PTPTN.

 3. Bayaran balik melalui potongan gaji atau Debit Terus (Direct-Debit) mengikut jadual bayaran balik (15%):

 • Peminjam yang sedang membuat bayaran balik melalui potongan gaji atau Debit Terus (Direct Debit) secara automatik layak mendapatkan diskaun 15%.

 • Peminjam yang ingin memulakan potongan gaji atau Debit Terus (Direct Debit) perlu mengemukakan permohonan melalui aplikasi myPTPTN atau Laman Rasmi PTPTN.

 1. Bayaran melalui aplikasi myPTPTN (5%): Peminjam boleh memuat turun aplikasi myPTPTN melalui “App Store” (untuk pengguna iOS), “Play Store” (untuk pengguna Android), atau “Huawei AppGallery” (untuk pengguna Huawei). Setelah memuat turun aplikasi, peminjam perlu melalui proses aturan keselamatan yang mudah. Setelah berjaya mendaftar, mereka boleh menggunakan aplikasi ini untuk membuat bayaran balik dan mendapatkan diskaun sebanyak 5%. Selain itu, peminjam juga boleh mengakses dan melayari Laman Rasmi PTPTN untuk membuat bayaran dan memohon diskaun.

Dengan adanya pelaksanaan diskaun PTPTN ini, diharapkan lebih ramai peminjam dapat melunaskan pinjaman mereka dengan lebih cepat dan efektif, memberikan manfaat kepada mereka dari segi kewangan.