PKSK Contoh Soalan dan Format Soalan Kemasukan Sekolah Khusus 2023

Posted on

PKSK 2023

Pendidikan

Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) adalah suatu proses penilaian yang dijalankan secara berpusat untuk menentukan kelayakan murid memasuki Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 di sekolah-sekolah khusus. Sekolah-sekolah ini termasuk Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV), dan Maktab Tentera Diraja (MTD). PKSK menggunakan kaedah ‘single entry point’ melalui platform dalam talian yang dikenali sebagai Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).

iklan pksk
PKSK Contoh Soalan dan Format Soalan Kemasukan Sekolah Khusus 2023 3

Komponen PKSK 2023

PKSK terdiri daripada tiga komponen utama, iaitu:

  • Bahagian A: Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ, dan SSQ) – 20%
  • Bahagian B: Kecerdasan Intelek (IQ, Pengetahuan Am, dan Penyelesaian Masalah) – 70%
  • Bahagian C: Artikulasi Penulisan – 10%

Pelaksanaan PKSK

PKSK akan dijalankan dalam tiga sesi yang terbahagi kepada dua fasa. Fasa pertama melibatkan penulisan esei berdasarkan tajuk yang diberikan, manakala fasa kedua adalah ujian objektif yang dijalankan secara dalam talian. Calon hanya perlu mengikuti satu sesi PKSK sahaja mengikut tarikh, tempat, dan masa yang telah ditetapkan.

jadual pksks
PKSK Contoh Soalan dan Format Soalan Kemasukan Sekolah Khusus 2023 4

Cara Permohonan dan Keputusan

Untuk memohon, calon perlu memasukkan nombor MyKad mereka dan nombor MyKad penjaga utama di laman web yang ditetapkan. Keputusan permohonan akan diumumkan di laman web yang sama. Calon yang tidak menduduki PKSK tidak akan dipertimbangkan untuk kemasukan ke sekolah khusus.

pautan permohonan dan keputusan:

Persediaan dan Langkah Selanjutnya

Calon perlu memastikan mereka sihat dan tidak menunjukkan gejala Covid-19. Selain itu, mereka perlu membawa peralatan tulis, memakai pakaian seragam sekolah, dan mematuhi protokol kesihatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sumber: FAQ Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK) oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Dengan memahami semua aspek penting ini, calon akan lebih siap untuk menghadapi PKSK dan mempunyai peluang yang lebih baik untuk diterima di sekolah pilihan mereka. Ini adalah langkah penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter seseorang, dan oleh itu, persiapan yang cermat adalah kunci kejayaan.


TAGS: Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus, PKSK, Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT), Kolej Vokasional (KV), Maktab Tentera Diraja (MTD), Single Entry Point, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM), Kecerdasan Insaniah (EQ, SQ, SSQ), Kecerdasan Intelek (IQ), Pengetahuan Am, Penyelesaian Masalah, Artikulasi Penulisan, Ujian Dalam Talian, Penulisan Esei, Tarikh Permohonan, Keputusan PKSK, Persediaan Ujian, Protokol Kesihatan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), Pusat PKSK, Penjaga Utama, Nombor MyKad

Tags:

bantuan terkini