Permohonan dan Pengesahan Cerai

Terdapat 5 kategori di dalam permohonan cerai dan juga membuat pengesahan cerai. Ianya adalah seperti berikut: Kami kongsikan prosedur bagi setiap urusan tersebut di dalam artikel ini. Proses Kes Permohonan Cerai (Secara Talaq Dengan Persetujuan Bersama) Proses Kes Permohonan Cerai (Tanpa Persetujuan Bersama) Bagi kes seperti ini, boleh rujuk carta alir dan cara permohonan pada pautan ini: http://www.jksm.gov.my/wp-content/uploads/2022/01/c11.pdf Proses Kes Perceraian Secara Ta’liq atau Fasakh Bagi kes seperti ini pula.boleh dirujuk pada pautan berikut: http://www.jksm.gov.my/wp-content/uploads/2022/01/c12.pdf Proses Perceraian Secara Tebus Talaq Isteri:- Suami dan istei :- Isteri membayar jumlah bayaran tebus talaq kepada suami Suami melafazkan tebus talaq dihadapan Hakim. Mahkamah … Read more

Tags:

cara mohon cerai / cara tuntut fasakh / permohonan cerai