Tabung Haji: Cara Pembukaan Akaun (dewasa dan kanak-kanak)

Posted on

Informasi

Akaun Tabung Haji adalah salah satu akaun simpanan yang ditawarkan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia. Akaun ini khusus untuk umat Islam di Malaysia yang ingin menyimpan wang mereka untuk tujuan pelaburan dalam projek-projek perumahan dan haji.

Cara Buka Akaun Tabung Haji

Pembukaan akaun Tabung Haji adalah mudah dan boleh dilakukan di semua Kaunter TH & Cawangan Bergerak TH, Rakan Strategik TH (Bank Islam & Bank Rakyat) dan TH Komuniti. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemohon sebelum membuka akaun Tabung Haji.

Syarat Pembukaan akaun Tabung Haji

Syarat-syarat untuk membuka akaun Tabung Haji adalah seperti berikut:

  1. Beragama Islam dan waras Untuk membuka akaun Tabung Haji, pemohon perlu mempunyai kepercayaan Islam dan juga berakal.
  2. Warganegara Malaysia Hanya warganegara Malaysia sahaja yang dibenarkan untuk membuka akaun Tabung Haji.
  3. Dua kategori akaun: Akaun Dewasa dan Akaun Kanak-Kanak Terdapat dua kategori akaun Tabung Haji, iaitu Akaun Dewasa dan Akaun Kanak-Kanak.

Akaun Dewasa Untuk membuka Akaun Dewasa, pemohon perlu berumur 18 tahun ke atas mengikut tarikh lahir. Pemohon perlu membawa bersama dokumen pengenalan diri seperti MyKAD semasa pendaftaran.

Akaun Kanak-Kanak Untuk membuka Akaun Kanak-Kanak, pemohon perlu berumur di bawah 18 tahun mengikut tarikh lahir. Penjaga yang sah perlu mengikuti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, Akta Penjagaan Budak 1961 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Penjaga mestilah mempunyai akaun Tabung Haji dan merupakan warganegara Malaysia. Hanya satu penjaga sahaja yang dibenarkan bagi satu akaun. Penjaga perlu membawa bersama dokumen asal dan salinan seperti Sijil Kelahiran, dokumen pengenalan diri anak di bawah jagaan seperti MyKAD atau MyKID, dan dokumen pengenalan diri penjaga.

Nota penting: Penjaga dinasihatkan untuk menukar status Akaun Kanak-Kanak kepada Akaun Dewasa apabila anak di bawah jagaan telah berumur 18 tahun ke atas. Pemohonan pertukaran status akaun ini boleh dibuat di mana-mana pejabat cawangan TH oleh penjaga akaun kanak-kanak tersebut dan pendeposit tersebut hendaklah hadir bersama dengan penjaga ketika urusan pertukaran akaun. Penjaga hanya boleh mentadbir akaun kanak-kanak berumur dibawah 18 tahun sahaja. Penjaga hendaklah menukar akaun kanak-kanak kepada akaun dewasa apabila kanak-kanak tersebut mencapai 18 tahun.

Sekiranya anda memenuhi semua syarat-syarat di atas, anda boleh membuat permohonan untuk membuka akaun Tabung Haji di kaunter TH.

Setelah selesai mengisi borang permohonan, pemohon akan diberi satu nombor akaun dan buku akaun Tabung Haji yang perlu dijaga dengan baik. Pemegang akaun boleh membuat penyimpanan wang secara berkala atau mengikut kesesuaian masing-masing. Selain itu, pemegang akaun juga boleh menggunakan perkhidmatan online Tabung Haji untuk membuat penyimpanan dan pengeluaran wang secara mudah dan pantas. Pemegang akaun juga dinasihatkan untuk mengemaskini maklumat akaun seperti alamat, nombor telefon dan lain-lain untuk memudahkan komunikasi dengan Tabung Haji di masa depan.

Tags:

bantuan terkini