3 Contoh Surat Mohon Sumbangan (Mudah dan Simple)

Posted on

SURAT MOHON SUMBANGAN

Informasi

Surat Permohonan Sumbangan untuk Kemudahan Pendidikan

[Alamat Pengirim]

[Alamat Penerima] Tarikh: [Tarikh]

Tuan/Puan [Nama Penerima],

Permohonan Sumbangan untuk Kemudahan Pendidikan

Saya, [Nama Anda], selaku wakil dari [Nama Organisasi/Persatuan/Pusat Pendidikan], dengan rendah hati ingin memohon sumbangan daripada pihak Tuan/Puan bagi menyokong usaha kami dalam meningkatkan kualiti pendidikan di kalangan anak-anak muda di komuniti kita.

Tujuan kami adalah untuk memberikan kemudahan pendidikan yang lebih baik dan menyeluruh untuk pelajar-pelajar di sekitar kawasan ini. Sumbangan yang diberikan akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, membeli buku-buku rujukan, serta membekalkan alat-alat dan peralatan tambahan untuk aktiviti kokurikulum. Usaha ini sangat penting bagi membantu pelajar mencapai potensi mereka dan memberi mereka peluang untuk berjaya dalam pendidikan.

Kami amat bergantung kepada bantuan dan sokongan dari individu dan organisasi yang prihatin seperti Tuan/Puan. Sebarang sumbangan, sama ada dalam bentuk kewangan atau sumbangan dalam bentuk lain, akan membantu kami mencapai matlamat ini dan memberikan impak yang besar kepada generasi akan datang.

Kami sedia mengadakan pertemuan bagi memberi penjelasan lanjut tentang projek dan aktiviti yang akan dijalankan serta memberikan laporan perkembangan projek dari semasa ke semasa kepada Tuan/Puan.

Segala sumbangan adalah dialu-alukan dan amat dihargai. Tuan/Puan boleh membuat sumbangan melalui [butiran akaun bank atau cara lain yang sesuai].

Sekiranya Tuan/Puan memerlukan sebarang maklumat tambahan atau ada sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan saya di [nombor telefon atau e-mel].

Terima kasih atas perhatian dan sokongan Tuan/Puan dalam usaha kita untuk meningkatkan taraf pendidikan di kalangan generasi muda. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan keikhlasan Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda] [Tandatangan]


Surat Permohonan Sumbangan untuk Program Kesihatan Masyarakat

[Alamat Pengirim]

[Alamat Penerima] Tarikh: [Tarikh]

Tuan/Puan [Nama Penerima],

Permohonan Sumbangan untuk Program Kesihatan Masyarakat

Saya, [Nama Anda], selaku wakil dari [Nama Organisasi/Kumpulan Kesukarelawanan], dengan rendah hati ingin memohon sumbangan dari pihak Tuan/Puan bagi menyokong program kesihatan masyarakat yang akan dijalankan oleh kumpulan kami.

Program yang akan kami anjurkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kesihatan fizikal dan mental. Aktiviti yang akan dijalankan termasuk pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah kesihatan, dan kempen pemakanan seimbang. Kami juga berharap untuk menyediakan bantuan kewangan untuk pesakit yang memerlukan rawatan tetapi kurang berkemampuan.

Sumbangan yang diberikan akan digunakan untuk membiayai kos perubatan, membeli peralatan perubatan asas, serta membiayai aktiviti-aktiviti program. Melalui usaha ini, kami berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tempatan dengan menyediakan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang lebih baik.

Kami amat menghargai setiap sumbangan yang diberikan dan komitmen Tuan/Puan dalam membantu usaha ke arah memperkuatkan kesihatan masyarakat di kawasan ini. Sumbangan Tuan/Puan akan memberi impak yang besar kepada kehidupan ramai dan membantu kami mencapai matlamat program ini.

Sekiranya Tuan/Puan berminat untuk menyertai kami sebagai rakan kongsi dalam program ini, sila hubungi kami di [nombor telefon atau e-mel]. Kami juga sedia untuk berjumpa bagi memberikan penjelasan lanjut dan menyediakan laporan perkembangan program dari semasa ke semasa.

Terima kasih atas perhatian dan sokongan Tuan/Puan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda] [Tandatangan]


Surat Permohonan Sumbangan untuk Bantuan Kebencanaan

[Alamat Pengirim]
[Alamat Penerima] Tarikh: [Tarikh]

Tuan/Puan [Nama Penerima],

Permohonan Sumbangan untuk Bantuan Kebencanaan

Saya, [Nama Anda], selaku wakil dari [Nama Organisasi/Pusat Kebajikan], dengan rendah hati ingin memohon sumbangan dari pihak Tuan/Puan bagi membantu mangsa-mangsa bencana yang terlibat dalam kejadian tragik baru-baru ini.

Bencana ini telah menyebabkan kehilangan nyawa, kecederaan, dan kerugian harta benda yang besar bagi penduduk tempatan. Ramai daripada mereka kehilangan tempat tinggal dan sumber-sumber penting untuk kehidupan seharian. Kami ingin memberikan bantuan segera kepada mereka yang terkesan untuk membantu mereka pulih daripada kesakitan dan kehilangan yang dialami.

Sumbangan yang diberikan akan digunakan untuk menyediakan bantuan kecemasan seperti makanan, air bersih, kelengkapan peribadi, dan barangan lain yang diperlukan. Kami juga akan menggunakan sumbangan ini untuk membantu mereka dalam memulihkan sumber pendapatan dan pembinaan semula infrastruktur yang rosak akibat bencana.

Kami amat bergantung kepada bantuan dan sokongan dari individu dan organisasi yang prihatin seperti Tuan/Puan. Sebarang sumbangan, sama ada dalam bentuk kewangan atau sumbangan dalam bentuk lain, akan memberikan harapan kepada mereka yang terkesan dan memberi mereka kekuatan untuk bangkit semula.

Sekiranya Tuan/Puan ingin menyumbang atau mengetahui lebih lanjut tentang usaha kita, sila hubungi kami di [nombor telefon atau e-mel]. Kami juga sedia untuk berjumpa dan member

memberikan laporan perkembangan serta penggunaan sumbangan dari semasa ke semasa.

Terima kasih atas perhatian dan kebaikan Tuan/Puan. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan dan membantu kita semua melepasi detik-detik sukar ini.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama Anda] [Tandatangan]

Tags:

bantuan terkini