Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya

Posted on

JAMAK QASAR

Agama

Solat merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Namun, ada situasi tertentu yang membolehkan seseorang untuk menjamakkan solat, yaitu menghimpunkan dua solat fardhu ke dalam satu waktu solat. Dalam artikel ini, kami kongsikan cara untuk solat jamak dan qasar serta niatnya.


Jenis-Jenis Solat Jamak

Solat jamak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu:

 1. Jamak Takdim: Menghimpunkan dua solat fardhu ke dalam waktu solat yang pertama. Contohnya, Solat Fardhu Zohor dihimpunkan bersama Solat Fardhu Asar dalam waktu Zohor.
 2. Jamak Ta’khir: Menghimpunkan dua solat fardhu ke dalam waktu solat yang kedua. Contohnya, Solat Fardhu Zohor dihimpunkan bersama Solat Fardhu Asar dalam waktu Asar.

Syarat-Syarat Solat Jamak

Untuk Jamak Takdim:

 1. Dikerjakan dengan tertib, mendahulukan solat fardhu yang pertama diikuti solat fardhu yang kedua.
 2. Berniat menjamakkan solat ketika mengerjakan solat fardhu yang pertama.
 3. Mengerjakan kedua-dua solat secara berturut-turut tanpa diselangi dengan solat sunat atau lain-lain perbuatan.

Untuk Jamak Ta’khir:

 1. Berniat dalam waktu solat fardhu yang pertama untuk menangguhkan solat pertama tersebut ke dalam solat fardhu waktu kedua.

Nota Tambahan

 1. Mengerjakan Jamak Takhir tidak perlu mendahulukan solat fardhu yang pertama.
 2. Jarak antara dua solat fardhu dalam Jamak Ta’khir tidak semestinya berturut-turut.

Lafaz Niat

Untuk Jamak Takdim:

 • Solat Fardhu Zohor: “Sahaja aku solat Fardhu Zohor dua rakaat jamak takdim serta qasar kerana Allah Taala.”

Untuk Jamak Takhir:

 • Solat Fardhu Zohor: “Sahaja aku solat Fardhu Zohor dua rakaat jamak ta’khir serta qasar kerana Allah Taala.”

Apa Itu Solat Qasar?

Solat Qasar adalah memendekkan solat yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Solat yang boleh diqasarkan adalah Zohor, Asar, dan Isyak sahaja.

Syarat Sah Solat Qasar

 1. Mengetahui tempat yang hendak dituju dan perjalanan tersebut bukan kerana maksiat.
 2. Perjalanan itu melebihi 2 marhalah iaitu 60 batu / 96.6 km.
 3. Berniat solat qasar ketika takbiratul ihram.
 4. Tidak boleh mengikut imam yang sedang solat sempurna.

Nota Tambahan

Orang yang mengerjakan solat sempurna boleh berimamkan orang yang solat qasar.

Lafaz Niat Solat Qasar

Contoh lafaz niat untuk solat Zohor dalam keadaan qasar adalah sebagai berikut:

Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 1
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 9

“Sahaja aku solat Fardhu Zohor dua rakaat qasar kerana Allah Taala.”

Solat Jamak dan Qasar

Selain solat qasar, ada juga konsep solat jamak yang sering digabungkan dengan solat qasar. Solat jamak adalah menghimpunkan dua solat fardhu ke dalam satu waktu solat. Solat yang boleh dijamakkan adalah Zohor dengan Asar, dan Maghrib dengan Isyak.

Lafaz Niat Solat Jamak dan Qasar

Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 3
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 10
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 5
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 11
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 7
Solat Jamak dan Solat Qasar: Niat dan cara Mengerjakannya 12

Kesimpulan

Solat jamak, solat qasar, dan solat bagi musafir adalah beberapa keringanan yang diberikan dalam Islam untuk memudahkan umatnya dalam melaksanakan ibadah solat, terutama dalam situasi tertentu. Namun, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memastikan sahnya solat yang dikerjakan.

Solat qasar adalah salah satu kemudahan yang diberikan oleh Islam untuk memudahkan umatnya dalam menjalankan ibadah solat ketika dalam perjalanan atau keadaan khas. Dengan memahami hukum dan tatacara solat qasar, kita dapat menjalankan ibadah ini dengan lebih yakin dan sah.

Tags:

bantuan terkini