Skim Mesra Usia Emas: Bantuan Kewangan untuk Warga Emas

Cover image

Semakan SMUE: Skim Mesra Usian EMas Selangor

Apa itu Skim Mesra Usia Emas?

Skim Mesra Usia Emas (SMUE) adalah sebuah program yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk menyediakan bantuan kewangan kepada warga emas dan Orang Kelainan Upaya (OKU). Program ini termasuk pemberian baucar beli-belah dan khairat kematian bagi memastikan kesejahteraan golongan sasar di Negeri Selangor.

Kegunaan Skim Mesra Usia Emas

SMUE menawarkan pelbagai manfaat yang membantu meningkatkan kualiti hidup warga emas dan OKU, antaranya:

 1. Baucar Beli-Belah
  Setiap ahli yang layak akan menerima baucar beli-belah bernilai RM150 setahun yang boleh digunakan di pasaraya-pasaraya terpilih.

 2. Khairat Kematian
  Bantuan khairat kematian sebanyak RM500 akan diberikan kepada waris yang layak jika ahli meninggal dunia. Tuntutan ini perlu dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian.

Syarat Kelayakan

Untuk mendaftar sebagai ahli SMUE, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur 60 tahun dan ke atas.
 • Menetap di Negeri Selangor.
 • Pengundi berdaftar di Selangor.
 • Masih hidup atau telah meninggal dunia selepas 1 Januari 2021 (permohonan mesti dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian).

Cara Pendaftaran Skim Mesra Usia Emas

Pendaftaran SMUE boleh dilakukan melalui dua kaedah:

 1. Secara Manual
  Pemohon boleh mendaftar di pejabat Pusat Khidmat DUN yang terdekat di Selangor.

 2. Atas Talian
  Permohonan online boleh dilakukan di laman web rasmi SMUE e-mesra.yawas.my. Pemohon perlu mencetak borang permohonan selepas selesai pendaftaran dan menghantar dokumen sokongan yang diperlukan dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan online.

Semakan Status Keahlian

Ahli SMUE boleh menyemak status keahlian mereka melalui laman web rasmi SMUE di smue.yawas.my/semakan.

Kesimpulan

Skim Mesra Usia Emas (SMUE) adalah inisiatif yang sangat bermanfaat bagi warga emas dan OKU di Negeri Selangor. Dengan menyediakan baucar beli-belah tahunan dan khairat kematian, SMUE membantu meningkatkan kualiti hidup golongan sasar. Proses pendaftaran yang mudah dan kemudahan semakan status menjadikan program ini dapat diakses oleh semua yang layak.

Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Mesra Usia Emas, anda boleh melayari laman web rasmi SMUE di e-mesra.yawas.my.