Skim Air Darul Ehsan 2023: Permohonan Semakan Status (SADE)

Posted on

Isu Semasa

Penduduk Negeri Selangor yang berada dalam kumpulan sasar layak untuk membuat permohonan Skim Air Darul Ehsan (SADE) di mana pemohon yang layak akan menerima air secara percuma terus ke rumah.

Tujuan utama pengenalan Program Pemberian Air Percuma ini ialah sebagai tujuan untuk meringankan kos hidup rakyat Negeri Selangor, lebih spesifik kepada kategori berpendapatan rendah. Namun, program ini telah dapat dirasai oleh semua peringkat pendapatan.

Disebabkan itu, untuk memastikan bantuan ini mencapai objektif perlaksanaannya dan selari dengan hasrat Kerajaan Negeri menuju perbelanjaan yang lebih berhemah. Dewan Negeri Selangor pada 23 November 2018 telah membenarkan supaya penjajaran semula Program Pemberian Air Percuma ini dibuat bagi mencapai objektif sebenar Inisiatif Peduli Rakyat Kerajaan Negeri dengan mensasarkan bantuan kepada kumpulan sasar iaitu golongan yang lebih memerlukan dan layak.

Cara Memohon Skim Air Darul Ehsan (SADE)

Permohonan Skim Air Darul Ehsan boleh dibuat dengan melayari pautan https://www.ssipr.selangor.gov.my . Selain itu borang juga boleh dimuat turun dengan melayari https://www.airselangor.com

Borang yang telah siap dan lengkap boleh dihantar melalui emel ke [email protected]
atau melalui mana-mana Kaunter Perkhidmatan di 10 pejabat wilayah Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd.

Skim Air Darul Ehsan 2023: Permohonan Semakan Status (SADE) 1
Skim Air Darul Ehsan 2023: Permohonan Semakan Status (SADE) 3

perhatian:

Pengguna akaun meter pukal dalam jenis kediaman pangsapuri kos rendah akan terus mendapat 20 meter padu air percuma di bawah Skim Air Darul Ehsan (SADE) secara automatik sehingga 31 Disember 2024 melalui pelaksanaan sedia ada yang melibatkan JMB/MC serta Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS).

Syarat-syarat

Syarat permohonan SADE adalah seperti berikut:

SYARAT-SYARAT
  1. Pemohon haruslah seorang warganegara Malaysia dan menetap/tinggal di Negeri Selangor.
  2. Pendapatan bulanan isi rumah adalah RM5,000 ke bawah (suami dan isteri
    termasuk pendapatan pasangan bukan warganegara, tiada pasangan atau bujang).
  3. Premis kediaman adalah meter individu.
  4. Pemohon SADE cuma layak membuat permohonan untuk satu akaun/premis sahaja.

baca juga:

Permohonan penamatan bagi permohonan semula

Borang Permohonan Penamatan/Pembatalan SADE boleh anda download melalui laman web Air Selangor di www.airselangor.com/residential/skim-air-darul-ehsan/. Baca notis arahan dan hantar borang anda yang telah lengkap diisi dengan lampiran (jika berkaitan) ke email [email protected] atau hantar ke mana-mana 10 Kaunter Perkhidmatan Pejabat Wilayah Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd. bersama dengan Borang Permohonan SADE bagi permohonan semula akaun/premis SADE yang baharu (jika berkenaan) untuk langkah seterusnya.

Saya merupakan penerima SADE sejak 2020, namun akaun air bagi skim tersebut telah ditamatkan/dipindah milik oleh Air Selangor. Perlukah saya mengemukakan permohonan penamatan SADE bagi akaun air yang tidak lagi aktif atau bukan lagi di bawah nama saya?

Ya. Anda digalakkan supaya membuat permohonan penamatan akaun SADE terdahulu jika ingin mengemukakan permohonan semula SADE bagi akaun/premis yang baru. Data permohonan dan maklumat terdahulu (seperti Nombor Kad Pengenalan, Nombor Akaun Air dan Status) akan dihentikan dan dikemaskini di portal Smart SSIPR kemudian membenarkan permohonan pendaftaran semula bagi premis/akaun yang baru.

Saya lebih dari sebuah rumah di mana setiap satu (rumah) layak menerima SADE. Adakah semua
rumah yang saya miliki layak untuk menerima dan menikmati bekalan air percuma?

Hanya SATU akaun atau premis sahaja boleh anda pohon dan menikmati 20𝑚3 bekalan air percuma.

Bolehkah saya memohon untuk Penamatan/Pembatalan SADE jika sebab-sebab penamatan/pembatalan saya tidak terdapat di dalam Borang Penamatan/Pembatalan SADE?

Ya, anda boleh membuat permohonan penamatan/pembatalan dengan mengemukakan alasan yang berkenaan di Bahagian B: Borang Permohonan Penamatan/Pembatalan SADE dan hantar borang tersebut untuk semakan dan tindakan lanjut pihak Air Selangor.

Tags:

bantuan terkini