Semakan Zakat Negeri Kedah (Status Permohonan)

Posted on

zakat kedah

Bantuan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, di mana ia berfungsi sebagai alat untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu golongan yang memerlukan. Di Malaysia, setiap negeri memiliki lembaga zakat yang menguruskan koleksi dan distribusi zakat. Bagi negeri Kedah, tanggungjawab ini dipegang oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK), sebuah entiti yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pengagihan zakat di negeri tersebut. LZNK menguruskan pelbagai jenis zakat termasuk Zakat Pendapatan, Zakat Perniagaan, Zakat Padi, dan banyak lagi​​.

Cara Semakan Zakat Kedah

Bagi individu yang telah menghantar permohonan bantuan zakat di Kedah, proses semakan status permohonan mereka boleh dilakukan dengan mudah melalui laman web rasmi Zakat Kedah. Langkah-langkah semakan adalah seperti berikut:

  1. Mengunjungi laman web untuk semakan status permohonan Zakat Kedah di https://www.zakatkedah.com.my/semakan-bantuan/
  2. Memasukkan nombor kad pengenalan pada ruangan yang disediakan.
  3. Memilih tahun yang ingin disemak.
  4. Klik pada butang “Papar” untuk melihat status permohonan bantuan zakat​​.

Proses ini dijadikan mudah dan cepat bagi memastikan pemohon dapat mengetahui status permohonan mereka dengan segera.

Senarai Bantuan Zakat Kedah

Zakat Kedah menyediakan bantuan yang meliputi pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada lapan asnaf yang layak menerima zakat, termasuk Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, Ar-Riqab, Al-Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Bantuan yang disediakan termasuklah:

  • Sara Hidup: Agihan kewangan dan makanan bulanan, agihan miskin tahunan, agihan sekali lusuh untuk sara hidup, agihan kepada orang berhutang, dan lain-lain.
  • Perubatan: Termasuk agihan rawatan bulanan, agihan rawatan sekaligus, dan agihan rawatan di pusat haemodialisis.
  • Perumahan: Bantuan bina, baikpulih, dan sewa rumah.
  • Pendidikan: Bantuan pendidikan termasuk agihan persekolahan bulanan, agihan awal persekolahan, dan biasiswa pendidikan.
  • Pembangunan Ummah, Musibah Alam, dan Ekonomi/Jayadiri: Program-program khusus yang akan dikemaskini dari masa ke semasa​​.

Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut mengenai zakat di Kedah, orang ramai boleh menghubungi Ibu Pejabat Zakat Kedah yang terletak di Menara Zakat, Jalan Teluk Wan Jah, Alor Setar. Nombor telefon yang boleh dihubungi adalah 04-733 1740, dan faks boleh dihantar ke nombor 04-731 6280​​.

Dengan adanya sistem semakan zakat yang mudah dan pelbagai jenis bantuan zakat yang disediakan, Lembaga Zakat Negeri Kedah memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat di negeri tersebut, terutama bagi golongan yang memerlukan. Pengurusan dan pengagihan zakat yang adil dan efisien adalah kunci untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak menerima.

Tags:

bantuan terkini