Semakan Kad Hijau CIDB Secara Online

Cover image

Anda boleh semak status permohonan kad Hijau CIDB anda secara online dengan melayari laman web cims.cidb.gov.my . Selain itu, anda boleh juga terus membuat pembaharuan bagi kad cidb yang telah tamat tempoh (expired).

Apa itu Kad Hijau CIDB

Kad Hijau CIDB adalah kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) kepada individu yang terlibat dalam industri pembinaan. Kad ini merupakan dokumen rasmi yang membuktikan bahawa individu tersebut mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang pembinaan, serta telah lulus ujian dan mendapat sijil pengiktirafan daripada CIDB.

Pemegang Kad Hijau CIDB dikategorikan mengikut tahap kemahiran yang dimiliki, iaitu Kemahiran Asas (G1-G4), Kemahiran Lanjutan (S1-S5) dan Kemahiran Pakar (P1-P4). Tahap kemahiran ini ditentukan berdasarkan pendidikan formal, pengalaman kerja dan latihan kejuruteraan yang telah diikuti oleh individu tersebut.

Kad Hijau CIDB memberikan banyak manfaat kepada pemegangnya, terutamanya dalam memudahkan akses kepada peluang kerja dan projek pembinaan yang disediakan oleh kerajaan dan sektor swasta. Dalam konteks ini, pemegang kad hijau akan diberi keutamaan dalam proses tender dan permohonan kerja, berbanding individu yang tidak mempunyai kad ini.

Selain itu, pemegang Kad Hijau CIDB juga boleh mengikuti kursus dan program latihan yang disediakan oleh CIDB untuk meningkatkan kemahiran dan kecekapan mereka dalam bidang pembinaan. Kursus-kursus ini biasanya bertujuan untuk memperbaiki kemahiran teknikal dan pengurusan, serta memastikan pemegang Kad Hijau CIDB sentiasa mengekalkan standard kualiti dan keselamatan dalam kerja-kerja pembinaan.

Bagi syarikat pembinaan, mempunyai pekerja yang memegang Kad Hijau CIDB juga memberikan keuntungan dalam memperoleh pengiktirafan dan reputasi yang lebih baik dalam industri pembinaan. Ini kerana syarikat tersebut dianggap mempunyai tenaga kerja yang berkualiti dan profesional dalam melaksanakan projek pembinaan.

Secara kesimpulannya, Kad Hijau CIDB adalah penting dalam membantu individu dalam industri pembinaan meningkatkan kemahiran dan kecekapan mereka, serta memudahkan akses kepada peluang kerja dan projek pembinaan. Bagi syarikat pembinaan, mempunyai pekerja yang memegang Kad Hijau CIDB juga memberikan keuntungan dalam memperoleh pengiktirafan dan reputasi yang lebih baik dalam industri pembinaan. Oleh itu, setiap individu yang terlibat dalam industri pembinaan perlu mempertimbangkan untuk memperoleh Kad Hijau CIDB sebagai satu-satunya dokumen rasmi yang membuktikan kemahiran dan kepakaran mereka dalam bidang pembinaan.