Portal eBelia Profil Belia KBS

Cover image

Profil Belia adalah sebuah pangkalan data yang berpusat untuk mengumpulkan data profil belia di Malaysia. Pangkalan data ini dibuat untuk mengumpulkan data belia berumur 15 hingga 40 tahun, merujuk kepada Akta Pembangunan Belia & Pertubuhan Belia 2017, dan pendaftaran adalah secara sukarela.

Maklumat yang didaftarkan di dalam Profil Belia tertakluk di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi (Akta 709), sehingga maklumat tersebut akan dijaga kerahsiaannya. Dengan mendaftar dalam Profil Belia, belia berpeluang menjadi kumpulan terawal mengetahui makluman aktiviti semasa yang dianjurkan oleh KBS serta agensi yang berkaitan. Selain itu, belia juga berpeluang menerima jemputan menyertai program-program Kementerian belia dan Sukan KBS/IYRES yang berhampiran dengan alamat mereka.

Profil Belia juga memberikan peluang kepada belia untuk menjadi ahli IYRES Community Enumerator (Enumerator, Pengekod Data, Transcriber) dan responden dalam penyelidikan yang dijalankan oleh IYRES. Dengan mendaftar, belia juga dapat mewujudkan hubungan interaktif dengan IYRES sebagai pusat rujukan penyelidikan pembangunan belia.

Pendaftaran eBelia

Pendaftaran dalam Profil Belia adalah percuma dan boleh dilakukan dengan melayari laman web https://ebelia.iyres.gov.my/register. Untuk mendaftar, klik butang “Daftar” bagi pendaftaran akaun baharu, atau “Log Masuk” bagi mereka yang telah mendaftar dan ingin mengemaskini maklumat mereka.

kesimpulannya, Profil Belia adalah sebuah inisiatif untuk mengumpulkan data profil belia di Malaysia. Dengan mendaftar dalam Profil Belia, belia dapat memperoleh pelbagai manfaat, termasuk menjadi kumpulan terawal mengetahui makluman aktiviti semasa yang dianjurkan oleh KBS dan agensi yang berkaitan, serta berpeluang menyertai program-program KBS/IYRES dan menyumbang kepada penyelidikan pembangunan belia.