Permohonan Program Universiti Terbaik Dunia 2023 (WTU) Pinjaman Pelajaran MARA

Posted on

permohonan wtu mara

Pendidikan

Program ini merupakan inisiatif oleh MARA yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada pelajar berprestasi tinggi untuk melanjutkan pengajian dalam peringkat ijazah sarjana muda di universiti-universiti terkemuka di seluruh dunia. Melalui program ini, MARA berhasrat untuk membina tenaga kerja yang kompetitif dan dapat bersaing di peringkat global.

Permohonan Program Universiti Terbaik Dunia 2023 (WTU) Pinjaman Pelajaran MARA 1
Permohonan Program Universiti Terbaik Dunia 2023 (WTU) Pinjaman Pelajaran MARA 3

Kriteria Kelayakan

Untuk memohon,

  • pemohon dan sekurang-kurangnya satu daripada ibu atau bapa mesti bumiputera dan warganegara Malaysia.
  • Pada 31 Disember 2023, umur pemohon untuk peringkat pengajian ijazah sarjana muda harus sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak melebihi 30 tahun.
  • Pemohon harus tidak mempunyai kelayakan akademik bagi peringkat yang dimohon
  • mendapat pengesahan daripada doktor bertauliah bahawa mereka sihat untuk melanjutkan pengajian di luar negara.
  • Pemohon tidak boleh menerima bantuan kewangan atau tajaan dari MARA atau mana-mana agensi lain untuk pengajian di peringkat yang sama.
  • Pemohon, ibu, bapa, penjaga dan pasangan tidak boleh disenarai hitam atau sedang dalam proses tindakan undang-undang oleh MARA.
  • Pemohon juga tidak boleh pernah ditamatkan bantuan oleh mana-mana penaja atas sebab tindakan disiplin, tindakan undang-undang negara atau pernah diberhentikan oleh mana-mana institusi pengajian atas masalah akademik dan disiplin.

Tempoh Pinjaman

Tempoh pinjaman untuk pemohon baru akan ditentukan berdasarkan tempoh pengajian sebenar. Bagi pemohon yang sedia ada, baki tempoh pengajian harus tidak kurang dari 1 tahun.

Proses Permohonan

Permohonan boleh dibuat secara online di https://educationloan.mara.gov.my mulai 11 Julai hingga 21 Julai 2023 sehingga jam 11.59 malam. Pemohon perlu memastikan semua maklumat diisi dengan lengkap dan permohonan yang tidak lengkap atau lewat tidak akan diproses. Setelah permohonan dihantar, ia tidak boleh diubah atau dikemaskini.

Pemohon disarankan untuk sentiasa memantau status permohonan mereka melalui sistem Myeduloan di https://educationloan.mara.gov.my. Pemohon yang berjaya perlu mencetak dan menghantar dokumen yang berkaitan kepada MARA.

Maklumat lanjut boleh lihat: https://mara.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/07/Garis-Panduan-Permohonan-Program-WTU-2023-v2.pdf

Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan program ini atau masalah teknikal, sila hubungi melalui emel di [email protected] atau [email protected] (untuk masalah teknikal semasa permohonan) antara jam 9.00 pagi hingga 4.30 petang.

Tags:

bantuan terkini