Permohonan Pelepasan Kebankrapan Secara Online 2023

Posted on

pelepasan bankrap

Bantuan

Pelepasan Kebankrapan merupakan suatu inisiatif yang dijalankan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI). Inisiatif ini dirancang untuk membantu rakyat yang bankrap dengan jumlah hutang berskala kecil dilepaskan daripada kebankrapan sejak 1 Mac 2023​​.

Kriteria Kelayakan untuk Pelepasan Kebankrapan

MdI telah menetapkan beberapa kriteria kelayakan untuk proses pelepasan kebankrapan. Ketua Pengarah Insolvensi akan mempertimbangkan kategori kes kebankrapan berdasarkan kriteria berikut:

Kriteria KelayakanDeskripsi
Tempoh KebrankapanPerintah kebrankapan telah melebihi 5 tahun dari tarikh Perintah Penerimaan dan Perintah Penghukuman/Perintah Kebrankapan
Jumlah HutangJumlah hutang yang diperakui atau baki hutang terlibat tidak melebihi RM50,000
Status MahkamahTiada perintah Mahkamah, prosiding mahkamah dan/atau prosiding penyiasatan dijalankan ke atas bankrap di bawah Akta 360 yang menghalang pelepasan melalui Sijil Ketua Pengarah Insolvensi​​

Bagaimana untuk Memohon Pelepasan Kebankrapan

Permohonan untuk pelepasan kebankrapan boleh dibuat dengan berikut:

  1. Menghadiri secara fizikal ke Pejabat MdI terdekat (Lihat sini senarai pejabat).
  2. Menghubungi Pejabat MdI melalui surat atau emel,
  3. Mengisi borang Permohonan Pelepasan Sijil Ketua Pengarah Insolvensi Di Bawah Seksyen 33A Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] dan menyerahkannya ke cawangan yang mentadbir kes kebankrapan anda.

Setelah permohonan diajukan, Pegawai Insolvensi akan menyemak permohonan bankrap, kedudukan dokumen pentadbiran dan maklumat yang berkaitan dengan pentadbiran kebankrapan. Individu yang bankrap perlu memberikan kerjasama dengan memberikan maklumat dan dokumen yang diperlukan oleh Pegawai Insolvensi​​.

Soalan Lazim (FAQ)

Apa itu Pelepasan Kebankrapan?

Pelepasan Kebankrapan adalah suatu inisiatif oleh Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) untuk membantu rakyat yang bankrap dengan jumlah hutang berskala kecil dilepaskan daripada kebankrapan.

Siapa yang layak untuk Pelepasan Kebankrapan?

Kriteria kelayakan adalah seperti yang dinyatakan dalam jadual di atas.

Tags:

bantuan terkini