Permohonan Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara Imigresen

Posted on

Isu Semasa

Permohonan Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) dan Pembantu Rumah Asing (PRA) adalah suatu proses untuk memperbaharui permit kerja pekerja asing atau pembantu rumah untuk tahun seterusnya. Proses ini perlu dilakukan bagi membenarkan pekerja asing yang memegang PLKS dapat terus bekerja di dalam Malaysia secara sah.

Permohonan Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)

Untuk mempermudahkan proses permohonan lanjutan PLKS, sistem Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Secara Atas Talian telah diperkenalkan. Sistem ini membolehkan majikan atau wakil majikan memperbaharui lanjutan permit kerja pekerja asing di bawah syarikat seliaan mereka secara atas talian menerusi portal Permohonan lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS). Pautan : https://imigresen-online.imi.gov.my/plks/main

Proses ini membolehkan majikan atau wakil majikan untuk memohon lanjutan bagi pekerja asing dibawah syarikat mereka secara individu ataupun secara berkelompok mengikut prosedur dan syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

Bagi memohon lanjutan PLKS, terdapat beberapa syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh majikan atau wakil majikan. Antara syarat-syarat tersebut adalah:

  1. permohonan lanjutan PL(KS) boleh dipohon dalam masa 3 bulan sehingga 7 hari sebelum tarikh tamat sah laku PL(KS).
  2. pasport asal pekerja yang mempunyai sah laku melebihi 12 bulan.
  3. rekod pekerja berstatus aktif.
  4. majikan tidak disenaraihitamkan.
  5. pekerja tidak disenaraihitamkan.
  6. pekerja tiada dalam senarai syak.
  7. Ketujuh, jaminan sekuriti dalam bentuk Jaminan bank/ jaminan insuran/ wang cagaran (tempoh sah laku jaminan bank/ jaminan insuran adalah sekurang-kurangnya 18 bulan).
  8. slip Skim Perlindungan Insuran Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) – kecuali sektor perladangan.
  9. slip pengesahan Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA).
  10. pekerja harus menjalani pemeriksaan kesihatan dan disahkan sihat oleh pusat kesihatan yang berdaftar dengan FOMEMA (lanjutan tahun ke-2, ke-3, ke-5, ke-7 dan ke-9 sahaja).

Sekiranya majikan atau wakil majikan dapat mematuhi syarat-syarat tersebut, permohonan lanjutan PLKS dapat diluluskan oleh Jabatan Imigresen Malaysia dan pekerja asing tersebut dapat terus bekerja di dalam Malaysia secara sah.

Dalam kesimpulannya, permohonan lanjutan PLKS dan PRA adalah penting bagi memastikan pekerja asing di Malaysia dapat terus bekerja secara sah

Tags:

bantuan terkini