BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022

Posted on

bkm fasa 4

Bantuan

Sebelum ini, BKM fasa ketiga telah dibayar kepada penerima bermula 20 September 2022. Bagi fasa 4, pembayaran akan dibuat secara berperingkat bermula 15 November 2022. Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) diteruskan lagi pembayarannya pada fasa ke-4 ini dengan jumlah dan bayaran berbeza.

Jumlah Bayaran Fasa 4 BKM 2022

Jumlah pembayaran yang akan diterima adalah seperti di dalam jadual di bawah ini.

BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 1
BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 7
BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 3
BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 8
BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 5
BKM Fasa 4: Semakan dan Jumlah Pembayaran 15 November 2022 9

Daripada jadual ini dapat kita lihat bahawa semua kategori akan mendapat bayaran pada pembayaran fasa 4 BKM ini kecuali golongan bujang yang berumur 59 tahun ke bawah.

Tarikh Pembayaran BKM 2022 Fasa 4

Bagi pembayaran fasa 4, ianya akan dibayar kepada penerima pada 15 November 2022.

Berapakah jumlah bayaran fasa 4 BKM.

Rujuk jadual di dalam artikel ini.

Bilakah bayaran akan dibuat?

Pada 15 November 2022

Tags:

bantuan terkini