eUKCG 2024: Semakan Panggilan Ujian Kelayakan Calon Guru

Cover image

Pengumuman Keputusan Panggilan Menduduki eUKCG 2024

Salam sejahtera,

Adalah dimaklumkan bahawa keputusan panggilan menduduki Ujian Kelayakan Calon Guru (eUKCG) secara dalam talian untuk Biasiswa Perguruan Persekutuan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) Ambilan Tahun 2024 boleh disemak mulai 6 Jun 2024 (Khamis), jam 3:00 petang. Untuk semakan, sila layari pautan rasmi eUKCG ISMP 2024.

Apa Itu eUKCG?

eUKCG adalah ujian psikometrik dalam talian yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bertujuan untuk menilai calon yang layak menerima biasiswa bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP). Ujian ini menguji beberapa aspek penting seperti integriti, personaliti, kecerdasan emosi, dan sifat-sifat terpuji yang penting bagi seorang guru.

Proses dan Tarikh-Tarikh Penting

Proses Saringan:

  1. Ujian Bertulis Online: Semua calon dikehendaki menjawab ujian bertulis yang terdiri daripada Bahagian A dan Bahagian B dalam tempoh masa 45 minit.
  2. Penghantaran Video Pengajaran: Calon perlu menyediakan video pengajaran berdurasi 6 hingga 8 minit yang mengandungi pengenalan diri, penyataan hasrat, dan demonstrasi pengajaran.
  3. Temu Duga Bersemuka dan Ujian Kecergasan Fizikal (UKF): Sesi temu duga dan ujian kecergasan akan diadakan pada 1 - 5 dan 8 - 12 Julai 2024.

eUKCG

Cara Semak Keputusan eUKCG

Untuk menyemak keputusan, calon perlu:

  1. Layari Portal: Kunjungi Portal eUKCG.
  2. Masukkan Maklumat: Masukkan nombor kad pengenalan dan kata laluan.
  3. Tekan Butang Hantar: Klik “Hantar” untuk melihat status kelayakan.

Tips Menghadapi eUKCG

  1. Persediaan Mental: Pastikan anda dalam keadaan tenang dan fokus. Jawapan yang diberikan perlu jujur dan mencerminkan diri anda sendiri.
  2. Ketersediaan Teknologi: Sediakan peralatan yang diperlukan seperti komputer dengan sambungan internet yang stabil.
  3. Pengurusan Masa: Uruskan masa anda dengan baik kerana setiap soalan mempunyai had masa tertentu.

Kami mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon. Semoga berjaya dalam ujian dan temuduga yang akan datang!

Terima kasih.