ePKhas Login: Pengurusan Pendidikan Khas KPM

Cover image

LOGIN ePKhas

Apa itu ePKhas?

ePKhas merupakan satu sistem dalam online yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk mengurus dan memantau pendidikan khas di Malaysia. Sistem ini direka khas untuk memastikan pengurusan pendidikan khas dilakukan dengan lebih efisien dan teratur, serta menyediakan sokongan yang diperlukan bagi pelajar berkeperluan khas.

Kegunaan ePKhas

ePKhas menawarkan pelbagai fungsi yang membantu dalam pengurusan dan pemantauan pendidikan khas, antaranya:

 1. Pengurusan Data Pelajar Khas
  ePKhas membolehkan pihak sekolah dan pentadbiran menguruskan data pelajar berkeperluan khas dengan lebih teratur. Ini termasuk maklumat peribadi, keperluan khas, dan program pendidikan yang diikuti.

 2. Pemantauan Kemajuan Pelajar
  Sistem ini membantu guru dan pentadbir dalam memantau kemajuan akademik dan perkembangan pelajar khas. Ini penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat sokongan yang diperlukan.

 3. Penilaian dan Pelaporan
  ePKhas menyediakan alat untuk menilai pencapaian pelajar khas dan menghasilkan laporan yang berguna untuk analisis dan perancangan pendidikan khas.

 4. Perancangan Program Pendidikan Khas
  Sistem ini memudahkan perancangan dan pelaksanaan program pendidikan khas yang disesuaikan mengikut keperluan individu pelajar. Ini termasuk program intervensi awal, program terapi, dan lain-lain.

 5. Komunikasi dan Kolaborasi
  ePKhas membolehkan komunikasi yang lebih baik antara guru, ibu bapa, dan pentadbir sekolah. Ini memastikan setiap pihak yang terlibat dalam pendidikan pelajar khas sentiasa mendapat maklumat yang diperlukan.

Cara Login ePKhas

Untuk menggunakan ePKhas, pengguna perlu mengikuti beberapa langkah mudah berikut:

 1. Akses Laman Web ePKhas
  Buka browser dan pergi ke laman web rasmi ePKhas epkhas.moe.gov.my yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

 2. Log Masuk
  Masukkan ID pengguna dan password yang telah diberikan oleh pihak sekolah atau KPM. Pastikan details log masuk adalah betul untuk mengelakkan masalah login.

 3. Kemaskini Profil
  Selepas berjaya log masuk, pengguna perlu mengemaskini profil masing-masing. Ini termasuk maklumat peribadi dan maklumat perkhidmatan yang berkaitan.

 4. Mengurus Data Pelajar
  Navigasi melalui menu yang disediakan untuk menguruskan data pelajar berkeperluan khas. Pastikan setiap maklumat direkodkan dengan betul dan tepat.

 5. Memantau dan Menilai
  Gunakan alat yang disediakan untuk membuat pemantauan dan menilai kemajuan pelajar khas. Hasil penilaian ini boleh digunakan untuk menghasilkan laporan yang berguna.

 6. Merancang Program
  Gunakan fungsi perancangan untuk merancang dan melaksanakan program pendidikan khas yang sesuai untuk setiap pelajar.

 7. Log Keluar
  Selepas selesai menggunakan sistem, pastikan anda log keluar untuk memastikan keselamatan maklumat peribadi dan data pelajar.

Nombor dihubungi

Jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan berkaitan penggunaan ePKhas, pengguna boleh menghubungi talian yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut adalah butiran untuk dihubungi:

 • Talian Bantuan ePKhas KPM: +603-8884 9100
 • E-mel Bantuan ePKhas: [email protected]
 • Waktu Operasi: Isnin hingga Jumaat, 9.00 pagi hingga 5.00 petang