eKasih 2023: Semakan status dan cara daftar Permohonan Ogos

Posted on

E KASIH SEMAKAN

Bantuan

eKasih merupakan satu sistem yang diperkenalkan kerajaan sebagai pangkalan data bersepadu buat isi rumah miskin. eKasih diwujudkan bagi membuat perancangan, pelaksanaan serta pemantauan program kemiskinan.

Sistem ini berguna buat kementerian dan juga agensi yang terlibat dalam program membasmi kemiskinan.

eKasih mula diperkenalkan pada 2008 selepas mensyuarat jemaah menteri diadakan pada Oktober 2007.

Apakah itu eKasih?

Bank Data Kemiskinan Nasional​​ eKasih mempunyai data mengenai kemiskinan bermula dari profail individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.

Komponen data eKasih terbahagai kepada maklumat asas Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR), maklumat Lokasi, Kediaman,Pendidikan, Kemahiran dan Pekerjaan, Pemilikan Harta, Kesihatan, Pendapatan serta Bantuan.

​Ciri eKasih adalah seperti berikut;

  1. Portal Semakan status kemiskinan secara online
  2. Menyelerasa maklumat bantuan
  3. Mengmeakini maklumat kemiskinan secara online
  4. Mengira Status Kemiskinan (miskin/miskin tegar) secara automatik bersandarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK)
  5. Menjana report dan statistik kemiskinan
  6. Poverty mapping dan pemantauan kemiskinan

Syarat Layak eKasih 2023

Satu jadual telah disediakan oleh Unit Perancang Ekonomi untuk dijadikan rujukan golongan yang layak dimasukkan di dalam sistem eKasih. Jadualnya adalah seperti di bawah ini:

jadual ekasih
eKasih 2023: Semakan status dan cara daftar Permohonan Ogos 2

Anda layak memohon jika pendapatan per kapita anda adalah di bawah garis panduan di dalam jadual di atas ini.

Cara Pendaftaran dan Permohonan eKasih

Pendaftaran boleh dibuat melalui cara-cara berikut:

  • Hadirkan diri ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN) berhampiran anda.
  • Hadirkan diri ke pejabat Daerah di kawasan anda.
  • Anda juga boleh daftar kemiskinan melalui Pemimpin Tempatan, JPKK, ataupun JPKKP.

Namun, cara yang mudah dan berkemungkinan pendaftaran berjalan lancara adalah terus hadir ke PPN ataupun Pejabat Daerah berdekatan anda.

Jo ikuti t.me/portalsemakandotcom untuk info terkini mengenai bantuan-bantuan yang disediakan kerajaan.

Cara Semakan Pendaftaran eKasih

Anda boleh mengetahu status permohonan anda dengan semak pada pautan ini: https://ekasih.icu.gov.my/ekasih/Semakan/CarianAwam/Pages/default.aspx

Selain itu anda boleh hubungi ICU JPM melalui Pejabat Pembangunan Negeri (PPN – Bahagian/Unit Kesejahteraan Rakyat) .

Bolehkah saya mendaftarkan bagi pihak orang lain?

Boleh. Sekiranya pihak tersebut berpendapatan di bawah PGK. (rujuk jadual).

Apakah maksud KIR?

KIR adalah Ketua Isi Rumah. Ianya merujuk kepada individu yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan ahli-ahli yang tinggal di dalam rumah.

Apakah maksud AIR?

AIR merujuk ahli isi rumah. Merujuk kepada mereka yang tinggal di dalam rumah.

Tags:

bantuan terkini