e-Lesen DBKL : Sistem Permohonan Lesen dan Iklan

Posted on

Informasi

DBKL Menyediakan Sistem Permohonan Pembaharuan Lesen Perniagaan dan Iklan secara Online

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kini menawarkan sistem permohonan pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklan secara online bagi memudahkan urusan perniagaan. Melalui sistem ini, pemilik premis perniagaan dan pengiklan boleh memohon dan membaharui lesen dengan lebih mudah dan pantas.

DBKL telah mengeluarkan maklumat permohonan untuk setiap jenis lesen perniagaan dan iklan yang boleh didapati di laman web rasmi mereka. Selain itu, pengguna juga boleh mendaftar untuk janji temu online untuk urusan pengurusan yang disediakan. Pemohon juga boleh mendapatkan manual sistem lengkap bagi memudahkan akses ke sistem elesen.

Di samping itu, DBKL menawarkan program e-Penyertaan bagi pengguna memberikan maklum balas dan pandangan umum bagi meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan. Pihak DBKL juga berusaha untuk menuju ke arah permohonan online sepenuhnya dan terus memperkemaskan sistem ini bagi keselesaan dan kemudahan pemohon.

Bagi memudahkan urusan pemohonan, talian pertanyaan boleh dihubungi bagi urusan permohonan dan pembayaran lesen secara online. Pengguna juga boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui pautan pantas seperti Portal Rasmi DBKL, e-Aduan, dan laman web Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan.

Berikut adalah maklumat penting yang perlu diketahui bagi sistem permohonan pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklan DBKL:

  1. Maklumat permohonan bagi setiap jenis lesen boleh didapati di laman web rasmi DBKL.
  2. Pemilik premis perniagaan dan pengiklan boleh mendaftar untuk janji temu online untuk urusan pengurusan yang disediakan.
  3. Manual sistem lengkap bagi memudahkan akses ke sistem elesen boleh didapati di laman web rasmi DBKL.
  4. Program e-Penyertaan disediakan bagi pengguna memberikan maklum balas dan pandangan umum bagi meningkatkan mutu produk dan perkhidmatan.
  5. Talian pertanyaan boleh dihubungi bagi urusan permohonan dan pembayaran lesen secara online.
  6. Pengguna juga boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui pautan pantas seperti Portal Rasmi DBKL, e-Aduan, dan laman web Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan.

Kini, dengan adanya sistem permohonan pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklan secara online, pemilik perniagaan dan pengiklan tidak perlu lagi ke pejabat DBKL untuk menguruskan lesen perniagaan dan iklan. Sistem ini sangat berguna bagi mereka yang sibuk dengan kesibukan harian dan menghematkan masa dan tenaga mereka. Oleh itu, pengguna boleh memanfaatkan sistem ini dan menguruskan lesen perniagaan dan iklan dengan mudah dan pantas.

Tags:

bantuan terkini