Permohonan Bantuan Zakat MAIWP Tahun 2023 Kini Dibuka!

Posted on

permohonan zakat maiwp

Bantuan

 • Menyediakan berbagai jenis Skim Bantuan Zakat untuk membantu ummah yang memerlukan.
 • Skim ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti pembangunan asnaf, bantuan kewangan bulanan, bantuan Aidilfitri, bantuan menyelesaikan hutang, bantuan perubatan, bantuan perkahwinan, bantuan kecemasan, bantuan musibah, dan banyak lagi.
 • Had al-Kifayah digunakan untuk mengetahui kadar yang perlu dibantu untuk menepati kecukupan perbelanjaan asasi.
 • Asnaf merujuk kepada golongan yang layak menerima bantuan zakat.
 • Skuad Jejak Asnaf mencari dan menjejaki asnaf yang tercicir daripada menerima bantuan zakat.
 • Pemohon bantuan zakat perlu memenuhi syarat umum dan khusus.
 • Borang dan senarai semak untuk permohonan bantuan boleh dimuat turun dari laman web MAIWP.

Jadual Asnaf dan Definisi

AsnafDefinisi
FakirOrang yang sangat miskin dan tidak mampu mencukupi keperluan asas hidup
MiskinOrang yang miskin dan memerlukan bantuan untuk mencukupi keperluan asas hidup
AmilOrang yang ditugaskan untuk mengumpul dan mengagihkan zakat
MuallafOrang yang baru memeluk Islam dan memerlukan bantuan untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam
Al-GhariminOrang yang berhutang dan memerlukan bantuan untuk melunaskan hutang
FisabilillahOrang yang berjuang di jalan Allah
Ibnu SabilOrang yang sedang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan

Syarat Umum dan Khusus Permohonan Bantuan Zakat

SyaratKeterangan
UmumBeragama Islam, warganegara Malaysia, bermastautin di Wilayah Persekutuan tidak kurang dari satu tahun dan masih menetap di Wilayah Persekutuan
KhususBergantung kepada jenis bantuan yang dipohon

Skim Bantuan Zakat oleh MAIWP

 • Pembangunan Asnaf: Program yang bertujuan untuk membangunkan potensi asnaf melalui pendidikan dan latihan.
 • Bantuan Kewangan Bulanan: Bantuan kewangan yang diberikan setiap bulan kepada asnaf yang memerlukan.
 • Bantuan Aidilfitri: Bantuan kewangan yang diberikan sempena Aidilfitri.
 • Bantuan Menyelesaikan Hutang: Bantuan kewangan untuk membantu asnaf yang berhutang.
 • Bantuan Perubatan: Bantuan kewangan untuk membantu asnaf yang memerlukan rawatan perubatan.
 • Bantuan Perkahwinan: Bantuan kewangan untuk membantu asnaf yang ingin melangsungkan perkahwinan.
 • Bantuan Kecemasan: Bantuan kewangan untuk asnaf yang menghadapi kecemasan.
 • Bantuan Musibah: Bantuan kewangan untuk asnaf yang mengalami musibah.

Had al-Kifayah:

 • Merujuk kepada kadar keperluan asas minimum yang ditetapkan berdasarkan kos sara hidup semasa.
 • Digunakan untuk mengetahui kadar yang perlu dibantu untuk menepati kecukupan perbelanjaan asasi.
 • Penilaian ini merangkumi enam aspek keperluan asas iaitu perlindungan, makanan, pakaian, perubatan, pendidikan dan pengangkutan.

Skuad Jejak Asnaf:

 • Dilancarkan oleh Baitulmal MAIWP pada tahun 2013.
 • Bertujuan mencari dan menjejaki asnaf yang tercicir daripada menerima bantuan zakat.
 • Skuad ini akan turun padang ke lokasi-lokasi yang berkemungkinan terdapat mereka yang memerlukan bantuan.

Permohonan Bantuan Zakat:

 • Borang dan senarai semak untuk permohonan bantuan boleh dimuat turun dari laman web MAIWP.
 • Ini memudahkan proses permohonan dan memastikan semua dokumen dan maklumat yang diperlukan disediakan.
 • MAIWP berharap dapat membantu ummah dalam menyempurnakan kehidupan mereka dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik melalui bantuan zakat ini.

Info lanjut dan terperinci boleh didapati di https://www.maiwp.gov.my/i/index.php/en/bz

Tags:

bantuan terkini