Bantuan Persediaan Yayasan Terengganu: Permohonan dan Kadar Bantuan

Cover image

Jadual di bawah menunjukkan kadar bantuan yang disediakan oleh Yayasan Terengganu berdasarkan peringkat pengajian:

| Peringkat Pengajian | Jumlah (RM) | |