Bantuan Persediaan Yayasan Terengganu: Permohonan dan Kadar Bantuan

Jadual di bawah menunjukkan kadar bantuan yang disediakan oleh Yayasan Terengganu berdasarkan peringkat pengajian:

Peringkat PengajianJumlah (RM)
Sekolah Berasrama Penuh500.00
Sijil500.00
Matrikulasi/ Asasi/ A-Level500.00
Diploma750.00
Ijazah Sarjana Muda1,000.00
Sarjana (Master)1,000.00
Doktor Falsafah (PhD)1,000.00

Nota: Tambahan RM 300.00 disediakan bagi pengajian di Sabah & Sarawak

Syarat-syarat Permohonan

Berikut adalah syarat-syarat permohonan untuk Bantuan Persediaan Yayasan Terengganu:

  1. Kewarganegaraan dan Tempat Lahir: Pemohon mestilah anak Negeri Terengganu, iaitu salah seorang ibu/bapa/penjaga lahir di Terengganu (Warganegara Malaysia) atau ibu/bapa/penjaga yang bukan lahir di Terengganu tetapi bermastautin tetap melebihi 10 tahun boleh memohon dengan menyertakan Surat Akuan Menjadi Rakyat atau Surat Akuan Bermastautin / Bermukim.
  2. Pendaftaran Sebagai Pemilih: Ibu/bapa/penjaga mesti mendaftar sebagai pemilih di DUN Negeri Terengganu.
  3. Pengiktirafan Institusi Pengajian: Institusi Pengajian yang ditawarkan mesti diiktiraf oleh kerajaan, diluluskan oleh Jabatan Pendidikan Swasta (JPS) dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
  4. Status Pekerjaan dan Mod Pengajian: Kursus pengajian mestilah sepenuh masa dan pemohon tidak bekerja.
  5. Tempoh Kursus: Program/Sijil/Kursus yang kurang dari satu (1) tahun tidak layak memohon.
  6. Syarat Umur: Syarat umur bagi permohonan adalah peringkat Sijil / Diploma / Ijazah / Sarjana (Master) – 25 tahun ke bawah dan peringkat Doktor Falsafah (PhD) – 30 tahun ke bawah.
  7. Limit Permohonan: Setiap pemohon hanya layak memohon sekali sahaja bagi setiap peringkat pengajian.
  8. Bantuan Persediaan Untuk Sekolah Berasrama Penuh: Bantuan Persediaan kategori Sekolah Berasrama Penuh (SBP, MRSM, IMTIAZ, SMIDI, SMASZA) hanya diberi sekali sahaja sepanjang tempoh persekolahan.
  9. Tempoh Permohonan: Tempoh permohonan adalah selewat-lewatnya sebulandaripada tarikh pendaftaran rasmi ke IPT (surat tawaran).

Nota: Syarat ini dikira mengikut tahun kelahiran pemohon. Bagi kes yang taraf kerakyatan dan daftar pemilih yang meragukan, sejarah persekolahan pemohon akan diambil kira dalam menentukan pertimbangan.

Kaedah Permohonan

Permohonan perlu dikemukakan secara atas talian (on-line) menerusi https://ytklik.terengganu.gov.my/application/2/online

antaramuka permohonan persediaan yayasan terengganu
Bantuan Persediaan Yayasan Terengganu: Permohonan dan Kadar Bantuan 3

FAQ (Soalan Lazim)

1. Siapa yang layak memohon Bantuan Persediaan Yayasan Terengganu?

Anak Negeri Terengganu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Sila rujuk kepada bahagian “Syarat-syarat Permohonan” untuk maklumat lanjut.

2. Berapakah jumlah bantuan yang disediakan?

Jumlah bantuan bergantung kepada peringkat pengajian. Sila rujuk kepada bahagian “Kadar Bantuan” untuk maklumat lanjut.

3. Bagaimana saya boleh memohon?

Anda boleh memohon secara atas talian menerusi laman web Yayasan Terengganu.

4. Apakah tempoh permohonan?

Tempoh permohonan adalah selewat-lewatnya sebulan daripada tarikh pendaftaran rasmi ke IPT (surat tawaran).

5. Apa yang berlaku jika status kerakyatan dan daftar pemilih saya meragukan?

Dalam situasi ini, sejarah persekolahan pemohon akan diambil kira dalam menentukan pertimbangan. Sila hubungi Yayasan Terengganu untuk maklumat lanjut.